מגדל עוז/נדרים/ב

From אוצר הספרים היהודי השיתופי
Jump to navigation Jump to search

דף זה הועלה אוטומטית, ייתכנו שגיאות בתחביר קוד הדף. נא לא להסיר את התבנית לפני בדיקת תקינות ידנית
אם הכל בסדר - נא הסירו תבנית זו מן הדף


מגדל עוזTriangleArrow-Left.png נדרים TriangleArrow-Left.png ב

< הקודם · הבא >
מעבר לתחתית הדף

משנה תורה להרמב"ם
והשגות הראב"ד


נושאי כלים

לחם משנה
כסף משנה
מגדל עוז


מפרשי הרמב"ם

אור שמח
חידושים ומקורים מנחת חינוך
יצחק ירנן
מעשה רקח
ציוני מהר"ן
שער המלך


לפרק זה במהדורה המנוקדת של 'משנה תורה לרמב"ם' באתר "על התורה" לדף זה באתר "תא שמע"


א[edit]

אחד הנודר מפי עצמו עד כדיני שבועות. פ' שבועות תניין (דף כ"ח וכ"ט) ופ' שבועת העדות ובנדרים פ' ואלו מותרין (דף כ') ופ' ד' נדרים (דף כ"ז כ"ח) ובירושלמי מקצתן:

ב[edit]

אחד הנודר מפי עצמו עד כדיני שבועות. פ' שבועות תניין (דף כ"ח וכ"ט) ופ' שבועת העדות ובנדרים פ' ואלו מותרין (דף כ') ופ' ד' נדרים (דף כ"ז כ"ח) ובירושלמי מקצתן:

ג[edit]

אחד הנודר מפי עצמו עד כדיני שבועות. פ' שבועות תניין (דף כ"ח וכ"ט) ופ' שבועת העדות ובנדרים פ' ואלו מותרין (דף כ') ופ' ד' נדרים (דף כ"ז כ"ח) ובירושלמי מקצתן:

ד[edit]

מי שהתנה וכו' עד בתוך כדי דבור: כתב הראב"ד ז"ל יפה הורה זה וכו': ואני אומר הואיל ור"מ ז"ל לא הכריע אין לי צורך לגלות דעתי ודעת רבינו בחבור הזה כמ"ש הרבה פעמים וכ"ש בזה הדין שרבו בו הדעות והסברות פ' ד' נדרים (דף כ"ג)  :

ה[edit]

מי שהקדים התנאי עד כדרך שאמרו בנדרים. פ' ד' נדרים:

ו[edit]

מי שהקדים התנאי עד כדרך שאמרו בנדרים. פ' ד' נדרים:

ז[edit]

סתם נדרים להחמיר עד כדי שלא ינהגו קלות ראש בנדרים. הכל פ' ואלו מותרין (דף י"ח)

 :

ח[edit]

סתם נדרים להחמיר עד כדי שלא ינהגו קלות ראש בנדרים. הכל פ' ואלו מותרין (דף י"ח)

 :

ט[edit]

סתם נדרים להחמיר עד כדי שלא ינהגו קלות ראש בנדרים. הכל פ' ואלו מותרין (דף י"ח)

 :

י[edit]

סתם נדרים להחמיר עד כדי שלא ינהגו קלות ראש בנדרים. הכל פ' ואלו מותרין (דף י"ח)

 :

יא[edit]

סתם נדרים להחמיר עד כדי שלא ינהגו קלות ראש בנדרים. הכל פ' ואלו מותרין (דף י"ח)

 :

יב[edit]

סתם נדרים להחמיר עד כדי שלא ינהגו קלות ראש בנדרים. הכל פ' ואלו מותרין (דף י"ח)

 :

יג[edit]

סתם נדרים להחמיר עד כדי שלא ינהגו קלות ראש בנדרים. הכל פ' ואלו מותרין (דף י"ח)

 :

יד[edit]

ההפקר אע"פ שאינו כו' עד וזכה בהן קנהו. ס"פ אין בין המודר (דף מ"ג) ובירושלמי:

טו[edit]

המפקיר לעניים כו' עד והחזיק זה בה זכה. פ"ד דמס' עדיות ובמס' פיאה (פרק ו') ובירושלמי דילה:

דין תורה אפילו הפקיר כו' עד השני ספק הפקר. פ' אין בין המודר (דף מ"ג)  :

ואם אמר וזה כמו זה כו' עד הפקר ודאי. פ"ק דנדרים:

טז[edit]

המפקיר לעניים כו' עד והחזיק זה בה זכה. פ"ד דמס' עדיות ובמס' פיאה (פרק ו') ובירושלמי דילה:

דין תורה אפילו הפקיר כו' עד השני ספק הפקר. פ' אין בין המודר (דף מ"ג)  :

ואם אמר וזה כמו זה כו' עד הפקר ודאי. פ"ק דנדרים:

יז[edit]

המפקיר את שדהו כו' עד לזמן קצוב. פ' אין בין המודר (דף מ"ג)  :

דבר המופקר עד סוף הפרק. פ' בתרא דמציעא (דף קי"ח)  :

יח[edit]

המפקיר את שדהו כו' עד לזמן קצוב. פ' אין בין המודר (דף מ"ג)  :

דבר המופקר עד סוף הפרק. פ' בתרא דמציעא (דף קי"ח)  :

יט[edit]

המפקיר את שדהו כו' עד לזמן קצוב. פ' אין בין המודר (דף מ"ג)  :

דבר המופקר עד סוף הפרק. פ' בתרא דמציעא (דף קי"ח)  :


מעבר לתחילת הדף
Information.svg

אוצר הספרים היהודי השיתופי מקפיד מאד על שמירת זכויות יוצרים: הגרסה הראשונה של עמוד זה לא הוקלדה בידי מתנדבי האוצר, אך פורסמה ברשת תחת "נחלת הכלל" (Public domain).

אם אתם בעלי הזכויות ולדעתכם המפרסם הפר את זכויותיכם והטעה אותנו באשר לרישיון, אנא פנו אלינו (כאן) ונסיר את הדף בהקדם.