יריעות שלמה/דברים/יח

From אוצר הספרים היהודי השיתופי
Jump to navigation Jump to search

יריעות שלמה TriangleArrow-Left.png דברים TriangleArrow-Left.png יח

< הקודם · הבא >
מעבר לתחתית הדף


תנ"ך


תרגום אונקלוס


רש"י
רמב"ן
דעת זקנים
פירוש הרא"ש
הטור הארוך
חזקוני
ספורנו
רלב"ג
רלב"ג - ביאור המילות


אברבנאל
אדרת אליהו
אלשיך
הכתב והקבלה
העמק דבר
הרחב דבר
יריעות שלמה
מזרחי
מלבי"ם
מנחת שי
משאת המלך
משך חכמה
נחל קדומים
עמר נקא
צרור המור
תולדות יצחק
תורה תמימהפרק זה עם מפרשים ואפשרויות רבות במהדורה הדיגיטלית של 'תנ"ך הכתר' (כולל צילום באיכות גבוהה של כתר ארם צובא בפרקים שבהם הוא זמין)לפרק זה במקראות גדולות שבאתר "על התורה"


דפים מקושרים

דף זה הועלה אוטומטית, ייתכנו שגיאות בתחביר קוד הדף. נא לא להסיר את התבנית לפני בדיקת תקינות ידנית
אם הכל בסדר - נא הסירו תבנית זו מן הדף


א[edit]

מה שפירש"י ושל סיחון ועוג אמוראי וכנעני. תימה דבפר' משפטים פירש דשל סיחון ועוג הוא חתי וכנעני וצ"ע כנ"ל:

ב[edit]

בד"ה אשי ה' ושבעה לבד. ומצאתי בספר אחד ישן נושן והוא פירש על הספרי שכתב על דברי רש"י הללו וז"ל ואני אומר ואי גרסי' ונחלה לא יהיה לו זו נחלת שאר פי' שאר שבטי' שאינם אחי לוי מאמו בקרב אחיו זו נחלת ה' שהם אחי לוי מאמו ואי כתב קרא אחד הוה מוקמינן ליה דוקא עם שא' אחיו שאינ' מאמו לא ירש אבל אחיו מאמו ירש לכך צריכי תרויהו ולספרים דגרסי ונחלה לא יהיה לו זו נחלת שבע' והיינו נמי שאר מג' אמהות דכתיב אפרים ומנשה כראובן ושמעון וגו' אפרים על שם יוסף ומנשה וחמשה משל אמו הרי י"ב בלא לוי עכ"ל:

ד[edit]

מה שפירש רש"י ר"ע אומר ראשית הגז שתים גז צאנך ארבע. תימה היאך קאמ' גז צאנך ארבע הלא כבר מפיק הגז ונראה לי דלא גרסינן גז ומצאנך הוא דמפיק שתים דצאנך הוא לשון רבים וכן בספרי בפר' זו לא גרסינן גז אכן בתוספתא בפרק ראשית הגז מביא נוסחא אחריתי ראשית שתים שאין ראשית בלי אחרית וגז צאנך שתים ולפ"ז ל"ג הגז קמא אך קשה היאך מפקינן מגז אפילו חד דהא איצטריך לגופיה ולא יתירא הוא ואפשר דמראשית מפקינן תרתי וכן מצאנך מפקי' תרתי ודוק כנ"ל:


< הקודם · הבא >
מעבר לתחילת הדף

אוצר הספרים היהודי השיתופי מקפיד מאד על שמירת זכויות יוצרים: הגרסה הראשונה של עמוד זה לא הוקלדה בידי מתנדבי האוצר, אך פורסמה ברשת תחת "נחלת הכלל" (Public domain).

אם אתם בעלי הזכויות ולדעתכם המפרסם הפר את זכויותיכם והטעה אותנו באשר לרישיון, אנא פנו אלינו (כאן) ונסיר את הדף בהקדם.