ילקוט שמעוני/ב/ג

From אוצר הספרים היהודי השיתופי
Jump to navigation Jump to search

ילקוט שמעוני TriangleArrow-Left.svg ב TriangleArrow-Left.svg ג

< הקודם · הבא >
מעבר לתחתית הדף


דפים מקושרים

(מכילתא): דבר אחר מתחלה היו קורים אותו הושע, שנאמר למטה אפרים הושע בן נון (במדבר יג, ח). וכשעשה מעשים טובים הוסיפו לו אות אחת, שנאמר ויקרא משה להושע בן נון יהושע (במדבר יג, טז). וכן אתה מוצא ביתרו בתחלה היו קורין אותו יתר, שנאמר וילך משה וישב אל יתר חותנו (שמות ד, יח). וכשעשה מעשים טובים הוסיפו לו אות אחת ונקרא יתרו, וכן את מוצא באברהם אבינו והיה שמך אברהם (בראשית יז, ה). וכן בשרה (בראשית יז, טו). ויש אחרים שמנען מהם, יש לך ללמוד מן עפרן שמתחלה היו קורין אותו עפרון, ומששקל דמה של ארץ מאברהם מנעו ממנו אות אחת ונקרא עפרן. וכן אתה מוצא ביונדב שמתחלה נקרא יהונדב ([1]ומשבא לאותו מעשה מנעו ממנו אות אחת ונקרא יונדב, שנאמר בהתחברך לרשע וגומר). מכאן אמרו חז"ל אל יתחבר אדם לרשע אפילו לקרבו לתורה:שולי הגליון


  1. נוסח אחר: ואחר שהתחבר ליהוא (מ"ב י, טו) נקרא יונדב (ירמיה לה, ו) (שם י) (שם יט). שנאמר כהתחברך עם אחזיהו פרץ ה' את מעשיך ((דה"ב כ, לז)

< הקודם · הבא >
מעבר לתחילת הדף