טעמא דקרא/ויקרא/ב

From אוצר הספרים היהודי השיתופי
Jump to navigation Jump to search

טעמא דקרא TriangleArrow-Left.png ויקרא TriangleArrow-Left.png ב

< הקודם · הבא >
מעבר לתחתית הדף


תנ"ך


תרגום אונקלוס


רש"י
רמב"ן
דעת זקנים
בכור שור
פירוש הרא"ש
הטור הארוך
חזקוני
רבנו בחיי
רלב"ג - ביאור המילות


אבי עזר (על אבן עזרא)
אברבנאל
אדרת אליהו
הכתב והקבלה
העמק דבר
הרחב דבר
טעמא דקרא
יריעות שלמה
מזרחי
מנחת שי
משך חכמה
עמר נקא
תולדות יצחק
תורה תמימה


מראי מקומות


פרק זה עם מפרשים ואפשרויות רבות במהדורה הדיגיטלית של 'תנ"ך הכתר' (כולל צילום באיכות גבוהה של כתר ארם צובא בפרקים שבהם הוא זמין)לפרק זה במקראות גדולות שבאתר "על התורה"


דפים מקושרים

ב[edit]

והקטיר הכהן את אזכרתה המזבחה. בכל הקרבנות כתיב על העצים אשר על האש חוץ ממנחה, וי"ל דאמרו ביומא מ"א ב' על ארז ואזוב שקלטתן שלהבת כשרין באש נכפפת ומסתמא ה"ה ג"כ בקרבנות רק דאימורין אין המציאות שהשלהבת תשרפם לפני שיפלו אבל בקומץ שהוא קמח יתכן שהאש תשרפנו טרם שיפול על העצים לכך לא כתב שם על העצים.

יד[edit]

ואם תקריב מנחת ביכורים. יל"ע למה כתיב כאן מנחת העומר בין הנדבות ועוד למה כתיב ואם תקריב לשון רשות (ועיין רש"י). וי"ל דרמז בזה למה דאמרי' בב"מ קי"ח[1] גבי שומרי ספיחים לצורך העומר כו' הרוצה מתנדב שומר חנם ומוסרו לצבור נמצא דעומר בא בנדבת יחיד לר' יוסי אבל בשאר קרבנות לא הי' דרכן בכך.שולי הגליון


  1. ובמשנה שקלים ד א.
< הקודם · הבא >
מעבר לתחילת הדף

ספרי רבנו הגר"ח קניבסקי זללה"ה מונגשים לציבור בהורמנא דמרן זללה"ה (הזכויות שמורות)