טור/חושן משפט

From אוצר הספרים היהודי השיתופי
Jump to navigation Jump to search
ארבעה טורים - טור חושן משפט

Contents

מהדורות דפוס[edit]

  • פרנקפורט דמיין תע"ד (עם ב"ח); חלק א: באתר "HebrewBooks", חלק ב: באתר "HebrewBooks" (עותק נוסף: באתר "HebrewBooks")
  • וילהרמשדורף תפ"ו באתר "HebrewBooks"
  • ורשה תרכ"א (עם בית יוסף, ב"ח, פרישה ודרישה); חלק א: באתר "HebrewBooks", חלק ב: באתר "HebrewBooks"

תוכן ענייני הסימנים[edit]

הלכות דיינים[edit]

א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח יט כ כא כב כג כד כה כו כז

הלכות עדות[edit]

כח כט ל לא לב לג לד לה לו לז לח

הלכות הלואה[edit]

לט מ מא מב מג מד מה מו מז מח מט נ נא נב נג נד נה נו נז נח נט ס סא סב סג סד סה סו סז סח סט ע עא עב עג עד

הלכות טוען ונטען[edit]

עה עו עז עח עט פ פא פב פג פד פה פו פז פח פט צ צא צב צג צד צה צו

הלכות גביית מלוה[edit]

צז צח צט ק קא קב קג קד קה קו

הלכות גביית חוב מהיתומים[edit]

קז קח קט קי

הלכות גביית חוב מנכסים משועבדים[edit]

קיא קיב קיג קיד קטו קטז

הלכות אפותיקי[edit]

קיז קיח קיט קכ

הלכות העושה שליח לגבות חובו[edit]

קכא

הלכות הרשאה[edit]

קכב קכג קכד קכה קכו קכז קכח

הלכות ערב[edit]

קכט קל קלא קלב

הלכות חזקת מטלטלין[edit]

קלג קלד קלה קלו קלז קלח קלט

הלכות חזקת קרקעות[edit]

קמ קמא קמב קמג קמד קמה קמו קמז קמח קמט קנ קנא קנב

הלכות נזקי שכנים[edit]

קנג קנד קנה קנו

הלכות שותפים בקרקע[edit]

קנז קנח קנט קס קסא קסב קסג קסד קסה קסו קסז קסח קסט קע

הלכות חלוקת שותפות[edit]

קעא קעב קעג קעד

הלכות מצרנות[edit]

קעה

הלכות שותפים[edit]

קעו קעז קעח קעט קפ קפא

הלכות שלוחין[edit]

קפב קפג קפד קפה קפו קפז קפח

הלכות מקח וממכר[edit]

קפט קצ קצא קצב קצג קצד קצה קצו קצז קצח קצט ר רא רב רג רד רה רו רז רח רט רי ריא ריב ריג ריד רטו רטז ריז ריח ריט רכ רכא רכב רכג רכד רכה רכו

הלכות אונאה ומקח טעות[edit]

רכז רכח רכט רל רלא רלב רלג רלד רלה רלו רלז רלח רלט רמ

הלכות מתנה[edit]

רמא רמב רמג רמד רמה רמו רמז רמח רמט

הלכות מתנת שכיב מרע[edit]

רנ רנא רנב רנג רנד רנה רנו רנז רנח

הלכות אבידה ומציאה[edit]

רנט רס רסא רסב רסג רסד רסה רסו רסז רסח רסט ער רעא

הלכות פריקה וטעינה ודין הולכי דרכים[edit]

ערב

הלכות הפקר ונכסי הגר[edit]

רעג רעד ערה

הלכות נחלות[edit]

רעו רעז רעח רעט רפ רפא רפב רפג רפד רפה רפו רפז רפח רפט

הלכות אפוטרופוס[edit]

רצ

הלכות פקדון[edit]

רצא רצב רצג רצד רצה רצו רצז רצח רצט ש שא שב

הלכות שומר שכר[edit]

שג שד שה

הלכות אומנים[edit]

שו

הלכות שוכר[edit]

שז שח שט שי שיא שיב שיג שיד שטו שטז שיז שיח שיט

הלכות חכירות וקבלנות[edit]

שכ שכא שכב שכג שכד שכה שכו שכז שכח שכט של

הלכות שכירות פועלים[edit]

שלא שלב שלג שלד שלה שלו שלז שלח שלט

הלכות שאלה[edit]

שמ שמא שמב שמג שדמ שמה שמו שמז

הלכות גניבה[edit]

שמח שמט שנ שנא שנב שנג שנד שנה שנו שנז שנח

הלכות גזילה[edit]

שנט שס שסא שסב שסג שסד שסה שסו שסז שסח שסט שע שעא שעב שעג שעד שעה שעו שעז

הלכות נזיקין[edit]

שעח שעט שפ שפא שפב שפג שפד שפה שפו שפז

הלכות מאבד ממון חבירו בידים[edit]

שפח

הלכות נזקי ממון[edit]

שפט שצ שצא שצב שצג שצד שצה שצו שצז שצח שצט ת תא תב תג תד תה תו תז תח תט תי תיא תיב תיג תיד תטו תטז תיז תיח תיט

הלכות חובל בחבירו[edit]

תכ תכא תכב תכג תכד תכה

הלכות שמירת נפש[edit]

תכו

מהדורות דפוס[edit]

  • ברלין תס"ד באתר "HebrewBooks"
  • פרנקפורט תע"ד, חלק א באתר "HebrewBooks" חלק ב באתר "HebrewBooks"