חתם סופר/חולין

From אוצר הספרים היהודי השיתופי
Jump to navigation Jump to search
חידושי
חתם סופר
על מסכת חולין

חולין[edit]

פרק ראשון – הכל שוחטין[edit]

ב.ב:ג.ג:ד.ד:ה.ה:ו.ו:ז.ז:ח.ח:ט.ט:י.י:יא.יא:יב.יב:יג.יג:יד.יד:טו.טו:טז.טז:יז.יז:יח.יח:יט.יט:כ.כ:כא.כא:כב.כב:כג.כג:כד.כד:כה.כה:כו.כו:

פרק שני – השוחט[edit]

כז.כז:כח.כח:כט.כט:ל.ל:לא.לא:לב.לב:לג.לג:לד.לד:לה.לה:לו.לו:לז.לז:לח.לח:לט.לט:מ.מ:מא.מא:מב.

פרק שלישי – אלו טרפות[edit]

מב.מב:מג.מג:מד.מד:מה.מה:מו.מו:מז.מז:מח.מח:מט.מט:נ.נ:נא.נא:נב.נב:נג.נג:נד.נד:נה.נה:נו.נו:נז.נז:נח.נח:נט.נט:ס.ס:סא.סא:סב.סב:סג.סג:סד.סד:סה.סה:סו.סו:סז.סז:

פרק רביעי – בהמה המקשה[edit]

סח.סח:סט.סט:ע.ע:עא.עא:עב.עב:עג.עג:עד.עד:עה.עה:עו.עו:עז.עז:עח.

פרק חמישי – אותו ואת בנו[edit]

עח.עח:עט.עט:פ.פ:פא.פא:פב.פב:פג.פג:

פרק ששי – כסוי הדם[edit]

פג:פד.פד:פה.פה:פו.פו:פז.פז:פח.פח:פט.פט:

פרק שביעי – גיד הנשה[edit]

פט:צ.צ:צא.צא:צב.צב:צג.צג:צד.צד:צה.צה:צו.צו:צז.צז:צח.צח:צט.צט:ק.ק:קא.קא:קב.קב:קג.קג:

פרק שמיני – כל הבשר[edit]

קג:קד.קד:קה.קה:קו.קו:קז.קז:קח.קח:קט.קט:קי.קי:קיא.קיא:קיב.קיב:קיג.קיג:קיד.קיד:קטו.קטו:קטז.קטז:קיז.קיז:

פרק תשיעי – העור והרוטב[edit]

קיז:קיח.קיח:קיט.קיט:קכ.קכ:קכא.קכא:קכב.קכב:קכג.קכג:קכד.קכד:קכה.קכה:קכו.קכו:קכז.קכז:קכח.קכח:קכט.קכט:

פרק עשירי – הזרוע והלחיים[edit]

קל.קל:קלא.קלא:קלב.קלב:קלג.קלג:קלד.קלד:

פרק אחד עשר – ראשית הגז[edit]

קלה.קלה:קלו.קלו:קלז.קלז:קלח.קלח:

פרק שנים עשר – שילוח הקן[edit]

קלח:קלט.קלט:קמ.קמ:קמא.קמא:קמב.