חידושי הר"ן/עבודה זרה/מה/ב

From אוצר הספרים היהודי השיתופי
Jump to navigation Jump to search

< עמוד קודם · עמוד הבא >
מעבר לתחתית הדף


לדף הבבלי
צורת הדף


עיון בפרויקט 'מפרשי האוצר' מבית 'אוצר החכמה' על דף זהלדף זה באתר "על התורה" לדף זה באתר "ספריא" מידע וקישורים רבים על דף זה ב'פורטל הדף היומי' לדף זה באתר "ויקיטקסט" לדף זה באתר "הכי גרסינן" לשינויי נוסחאות של התלמוד הבבלי, האתר כולל תמונות והעתקות של כל עדי הנוסח לתלמוד: קטעי גניזה, כתבי יד ודפוסים קדומים. האתר כולל גם סינופסיס ממוחשב לכל התלמוד במספר תצוגות המאפשרות להבליט ללומד שינויים שהוא מעוניין בהם. All content on the FGP portal is the property of The Friedberg Jewish Manuscript Society לדף זה באתר "שיתופתא" לדף זה באתר "תא שמע"דפים מקושרים


צור דיון על דף זה
לדיון כללי על דף הגפ"ת הנוכחי


מפרשי הדף

רבינו חננאל
רש"י
רמב"ן
ריטב"א
חידושי הר"ן
מהר"ם
חי' הלכות מהרש"א
רש"ש

שינון הדף בר"ת


חידושי הר"ן TriangleArrow-Left.png עבודה זרה TriangleArrow-Left.png מה TriangleArrow-Left.png ב

דף מ"ה ע"ב

מבעי להו לאילן שנטעו מתחילה לכך. וא"ת בשלמא למ"ד ע"ז של נכרי אסורה מיד א"ש דבשעת אסורא הוי בה תפישת ידי אדם. אלא למ"ד עד שתעבד מאי איכא למימר הא הויא ליה בשעה שהיא נאסרת בעבודתה כאילן שנטעו ולבסוף עבדו. י"ל דאפי' למ"ד עד שתעבד כיון דנטעו מתחילה לכך מתסר דמהניא לה תפיסת ידי אדם דמעיקרא:

Information.svg

הגרסה הראשונית של דף זה הונגשה באמצעות ובאדיבות דיקטה

< עמוד קודם · עמוד הבא >
מעבר לתחילת הדף