הכתב והמכתב (ריינס)/ב/א/א

From אוצר הספרים היהודי השיתופי
Jump to navigation Jump to search

הכתב והמכתב (ריינס) TriangleArrow-Left.svg ב TriangleArrow-Left.svg א TriangleArrow-Left.svg א

· הבא >
מעבר לתחתית הדף


דפים מקושרים

הדלת הראשון

ובו שני שבילים

יבואר מהו תורה שבעל פה, ומה שיש לחקור בזה

מקור דף זה בספר ישן בעל אותיות שבורות או מגבלה טכנית אחרת שהקשתה על פיענוחו, חלק מהקטעים שבספק מודגשים כך, אם אינכם בטוחים שכל הטקסט (כולל הפניות) מפוענח בצורה ראויה לדפוס, אל תסירו את התבנית. לאחר שכל המילים המסומנות פוענחו מול טקסט המקור - ניתן להסיר את התבנית מן הדף

א[edit]

תורה שבעל פה במובנה האמיתית תכלול הביאורים שנמסרו בעל פה שלא באו בתורה שבכתב וכאשר מקובל באומתינו, כי לבד התורה הכתובה שניתנה לנו בכתב באו עמה גם דברים מקובלים בעל פה הביאורים והמידות ושאר ענייני הלמ"מ וכל אלו נאמרו מפי הקב"ה למשה מסיני בע"פ[1] ונמסר ממנו בע"פ ליהושע ויהושע לזקנים והזקנים לנביאים וכפי סדר השתלשלות הקבלה הנודעת ומצד כי נאמרו מתחילה רק בע"פ וגם היה הציווי אשר גם לדורות יהיה כן סדר משנת של הלכות אלו רק בעל פה ולא בכתב, ע"כ נקראו בשם "תורה שבעל פה", ונכלל בשם זה המשנה ושני התלמודים בבלי וירושלמי ותוספתות, מכילתא, ספרא, ספרי, כל המוני מדרשים הנמצאים.

כללו של דבר, כל החיבורים שניתחברו מאת התנאים והאמוראים בנוגע לביאור(ה) של תורה שבכתב הם בכלל תושבע"פ.

ב[edit]

כמו בכל נמצא שמציאותו אינו מוחשיית יש לחקור עליו שלש חקירות:

(א) בעצם מציאותו [אם הוא נמצא].
(ב) טעם מציאותו [מדוע יצא אל המציאות].
(ג) סיבת מציאותו [מאין נסתבר מציאותו ומי הוא הממציאו].

והחקירות הם מסובבות זו מזו, דתחילת כל החקירות הוא על עצם מציאותו, ואחרי שנתברר עצם מציאותו יש לחקור על טעם מציאותו, ואחרי זה יש לחקור על מקור מציאותו. [ובספרי הארכתי בביאור שלש חקירות אלה ע"פ ההגיון וכתבתי כי לפעמים תתחלנה השאלות האחרונות בסידורן, דמתחילה יש לחקור סיבת המציאות, ואח"כ טעם המציאות ואכמ"ל בזה].

כן מי שרוצה לברר עניין של תורה שבעל פה יש לו לברר שלש חקירות אלה:

(א) עצם מציאותה.
(ב) טעם מציאותה.
(ג) סיבת מציאותה.

ואחרי כי תכלית ספרי זה להפיץ אור על כלל עניין של תורה שבעל פה ראיתי כי טוב לברר שלש חקירות אלה כסדרן.שולי הגליון


  1. המחיקה היא מכתב היד, ולכאורה כוונת המחיקה היא שהתורה שבעל פה ניתנה למשה בכתב.

· הבא >
מעבר לתחילת הדף