גן נעול

From אוצר הספרים היהודי השיתופי
Jump to navigation Jump to search

ספר

גן נעול

יכלכל דינים הרבה וגם ישובים ופירוקים ע"ד הראשונים

יחלק והיה לב' כרכים ובהם ארבעה כפתורים

כרך ראשון

יכיל בקרבו כפתור ראשון וכפתור שני

כרך שני

יכיל בקרבו כפתור שלישי וכפתור רביעי

מאתי

אשר ניסן בהרב הגדול צדיק וכו' כקש"ת מו"ה יהודה ליב נ"י מבירז

ווילנא

בדפוס ר' הלל בר' אברהם יצחק דווארזעץ

שנת תרל"ד לפ"ק

על הספר[edit]

גן נעול ספרו הגדול של רבי אשר ניסן לוינזון מבירז', נדפס בווילנה תרל"ד בשני כרכים.

באוצר הספרים היהודי השיתופי ניצור בס"ד מהדורה מוערת ומתוקנת של הספר, בחלוקה לקטעים, הוספת מראי מקום וקישורים פנימיים ופתיחת ראשי תיבות.

תוכן העניינים[edit]

כפתור ראשון[edit]

כפתור שני[edit]

כפתור שלישי[edit]

כפתור רביעי[edit]

קישורים[edit]