בני ציון

From אוצר הספרים היהודי השיתופי
Jump to navigation Jump to search
ספר
בני ציון
כולל בתוכו חדושים נכונים ויקרים, בסברא ישרה אמורים, במקצעות הש"ס והפוסקים הראשונים ואחרונים, בארבעה חלקי שו"ע מסודרים
מאת
הרב הגאון החריף סוע"ה מוהר"ר בן ציון מיטאווסקי ז"ל שהי' רב בעיר לעבעדאווע (פלך ווילנא)
[נהרג בידי מרצחים בני בליעל, בשנת הד"ם לימי חייו בחדש מר-חשוון תרס"ז]

הובא לביהד"פ ע"י אלמנתו הרבנית הכבודה חי' יענטיל בת הרב הגאון הצדיק מוהר"ר משולם ליבערט, שהי' חתן הגאון הצדיק המפורסם מוהר"ר מנחם מענדיל מסלוצק זי"ע

תוכן ענינים[edit]

אורח חיים
יורה דעה
אבן העזר
חושן משפט

מהדורות דפוס[edit]

  • וילנא תרס"ח באתר "אוצר החכמה" באתר "HebrewBooks"
  • תל אביב תשס"ד באתר "אוצר החכמה"