בכור שור/בראשית/יא

From אוצר הספרים היהודי השיתופי
Jump to navigation Jump to search

בכור שור TriangleArrow-Left.png בראשית TriangleArrow-Left.png יא

< הקודם · הבא >
מעבר לתחתית הדף


תנ"ך


תרגום אונקלוס


רש"י
רמב"ן
דעת זקנים
בכור שור
הטור הארוך
חזקוני
ספורנו
רבנו בחיי
רד"ק
ריב"א
רלב"ג
רלב"ג - ביאור המילות


אבי עזר (על אבן עזרא)
אברבנאל
אלשיך
הכתב והקבלה
העמק דבר
הרחב דבר
טעמא דקרא
יריעות שלמה
מזרחי
מנחת שי
נחל קדומים
צרור המור
תולדות יצחק
תורה תמימהפרק זה עם מפרשים ואפשרויות רבות במהדורה הדיגיטלית של 'תנ"ך הכתר' (כולל צילום באיכות גבוהה של כתר ארם צובא בפרקים שבהם הוא זמין)לפרק זה במקראות גדולות שבאתר "על התורה"


דפים מקושרים

דף זה הועלה אוטומטית, ייתכנו שגיאות בתחביר קוד הדף. נא לא להסיר את התבנית לפני בדיקת תקינות ידנית
אם הכל בסדר - נא הסירו תבנית זו מן הדף


א[edit]

ויהי כל הארץ שפה אחת ודברים אחדים. שהיו כולם יודעים ע' לשון:

ב[edit]

ויהי בנסעם מקדם. כי בקדם היתה דירתם בתחלה כדכתיב בקין וישב בארץ נוד קדמת עדן וגן היה בקדם כדכתיב ויטע ה' אלהים גן בעדן מקדם וזה קדמת עדן נמצא הגן שהיה במערב והוא היה דרך קדם יותר מעדן וגם באדם ראשון הוא אומר וישכון מקדם לגן עדן וגו' אלמא מקדם לגן עדן היתה דירת אדם כי מאותו צד שיש ליראה שיבא האדם שם שם השמירות, ורש"י פי' משום דכתיב ויהי מושבם ממשא בואכה ספרה הר הקדם. ונר' לי שאילו תחומין שמונה כאן היו אחר נפלגה ועוד שאינו מונה רק לבני שם בלבד:

וימצאו בקעה בארץ שנער. בכל ארץ שנער נוח ליחרש ולעבוד ומשוקה בנהרות ואינה שזופה בחמימות השמש כי היא בצפונו של עולם כדכתיב מצפון תפתח הרעה וגו' ואומר' טוב לשבת כאן וישבו שם:

ד[edit]

נבנה לנו עיר ומגדל. גבוה למראה וראשו בשמים כלו' גבוה הרבה כמו ערים גדולות ובצורות בשמים:

ונעשה לנו שם. שיהיה שם המגדל והעיר יוצא למרחוק שאם נלך לארץ המרחק נדע לשוב כאן, כל מי שנשאל לו הדרך יודעים כי הכל ידברו ממנו וגם נראה אותו למרחוק:

פן נפוץ על פני כל הארץ. ובקשו לבטל מה שגזר הק' ומלאו את הארץ וכבשוה:

ה[edit]

וירד ה' לראות. דרך בני אדם הכתוב מדבר כדי שיהא ניכר לאוזן כי ממקומו רואה וסוקר הכל:

ו[edit]

הן עם אחד. שכולם באו לדעת אחת:

ושפה אחת. שכולם יודעים ע' לשון ומבינים זה את זה:

ועתה לא יבצר. פי' רבי' בתמיה, ויש לפרש א"כ הוא כמו שהוא עתה לא יבצר מהם כל אשר יזמו וגו' כי יעשו כאשר יזמו, אבל הבה ונבלה ואז יבצר. א"נ הכי קאמר ועתה לא יבצר מהם וגו' מה שיזמו מתחלה שהיו נפוצים ועכשיו מבקשים עצה שלא יפוצו שאמרו פן נפוך לא יבצר מהם אותה מחשבה אלא היה תהיה אותה מחשבה כי ודאי יפוצו:

ז[edit]

ונבלה. כמו ונפלה כלו' תהא מבולבלת מעצמה ע"י ירידתנו:

אשר לא ישמעו איש שפת רעהו. כי כל אחד שכח כל הלשונות חוץ מאחת ומה שידע זה לא ידע זה אבל בין כולם ידעו ע' לשונות דאין נר' לי לומר לפי הפשט דעכשיו נבראו להם הלשונות:

ל[edit]

ותהי שרי עקרה. אין לה ולד להודיע חבתו של אברהם אבינו שהניח כל ירושת אביו וכל מה שהיה לו שם והלך כאשר צוה ה' כי אם הניח שם או בן או בת שיירש את חלקו בבית אביו לא היה דבר גדול כ"כ אבל עכשיו הפקיר והניח הכל ורץ אחרי מצות הקב"ה:

ישקו עצמותי מוח, וחטה תצא תחת חוח, ובשם אלי אמצא מנוח, בסיימי סדר נח:


< הקודם · הבא >
מעבר לתחילת הדף

אוצר הספרים היהודי השיתופי מקפיד מאד על שמירת זכויות יוצרים: הגרסה הראשונה של עמוד זה לא הוקלדה בידי מתנדבי האוצר, אך פורסמה ברשת תחת "נחלת הכלל" (Public domain).

אם אתם בעלי הזכויות ולדעתכם המפרסם הפר את זכויותיכם והטעה אותנו באשר לרישיון, אנא פנו אלינו (כאן) ונסיר את הדף בהקדם.