ביאור הגר"א/יורה דעה/רעט

From אוצר הספרים היהודי השיתופי
Jump to navigation Jump to search

ביאור הגר"א TriangleArrow-Left.png יורה דעה TriangleArrow-Left.png רעט

< הקודם · הבא >
מעבר לתחתית הדף


טור ומפרשיו

ארבעה טורים
··
בית יוסף
ב"ח
דרישה


שו"ע ומפרשיו

שולחן ערוך
··
פתחי תשובה
ש"ך
באר הגולה
ביאור הגר"א
ט"ז
לדף זה באתר "על התורה"


דפים מקושרים

דף זה הועלה אוטומטית, ייתכנו שגיאות בתחביר קוד הדף. נא לא להסיר את התבנית לפני בדיקת תקינות ידנית
אם הכל בסדר - נא הסירו תבנית זו מן הדף


(א) וה"ה כו'. רש"י שם וש"פ ואפי' בגמ' ופוסקים דבכולם שייך אל תשכן כו':

(ב) ואין להגיה כו'. וכ"כ בתוס':

(ליקוט) ואין להגיה כו'. עתוס' דב"ב קל"ד א' ד"ה כל כו' ולר"י נראה כו' וכ"כ הרמב"ן וכתב שם שרבים מחקו שם גבי אתרוג תיבת לי בשביל שהוקשה להם קושית תוס' הנ"ל וכ' והרי מפורש מן הגמ' וירושלמי שאין זה כלום וכ' והגהת ספרים בסברא עבירה גמורה וראוי לנדות עליה (ע"כ):

(ג) קראו כו'. עבא"ח סי' קמ"ג ס"ד:

(ד) ס"ת כו'. ער"פ בתרא דעירובין (צ"ז א'):

(ה) וכשגורד כו'. כמ"ש בסי' רע"ד ס"ז וע"ל סי' רע"ה ס"א:

(ו) אם דילג כו'. כמש"ש לא ימעט כו' ולכן אמרו פתוחה כו' יגנז וכנ"ל ר"ס ער"ה:

(ז) (ליקוט) ומ"מ כו'. מ"ס פ"ה הלכה ה' גורר אחת וכותב שתים או שתים וכותב שלש ובלבד שלא יגרור אחת ויכתוב שלש. כצ"ל (ע"כ):


< הקודם · הבא >
מעבר לתחילת הדף


אוצר הספרים היהודי השיתופי מקפיד מאד על שמירת זכויות יוצרים: הגרסה הראשונה של עמוד זה לא הוקלדה בידי מתנדבי האוצר, אך פורסמה ברשת תחת "נחלת הכלל" (Public domain).

אם אתם בעלי הזכויות ולדעתכם המפרסם הפר את זכויותיכם והטעה אותנו באשר לרישיון, אנא פנו אלינו (כאן) ונסיר את הדף בהקדם.שולי הגליון