בבלי מפוסק/מגילה

From אוצר הספרים היהודי השיתופי
Jump to navigation Jump to search

פרק ראשון – מגילה נקראת[edit]

פרק שני – הקורא למפרע[edit]

פרק שלישי – הקורא עומד[edit]

פרק רביעי – בני העיר[edit]מסכת תעניתמסכת מגילה ללא פיסוקמסכת מועד קטןבבלי מפוסק - כל המסכתות