באר הגולה/אבן העזר/סט

From אוצר הספרים היהודי השיתופי
Jump to navigation Jump to search

באר הגולה TriangleArrow-Left.png אבן העזר TriangleArrow-Left.png סט

< הקודם · הבא >
מעבר לתחתית הדף


טור ומפרשיו

ארבעה טורים
··
בית יוסף
ב"ח
דרישה


שו"ע ומפרשיו

שולחן ערוך
··
בית שמואל
חלקת מחוקק
פתחי תשובה
באר הגולה
ביאור הגר"א
ט"ז
לדף זה באתר "על התורה"


דפים מקושרים

דף זה הועלה אוטומטית, ייתכנו שגיאות בתחביר קוד הדף. נא לא להסיר את התבנית לפני בדיקת תקינות ידנית
אם הכל בסדר - נא הסירו תבנית זו מן הדף


(א) ל' הרמב"ם ריש פי"ב מה' אישות

(ב) משנה כתובות דמ"ו ע"ב ובריי' שם דמ"ז ע"ב פלוגתא דתנאי אם הם מדאוריי' או מדבריהם

(ג) שם בבריי'

(ד) משנה שם דף כ"א ע"א

(ה) שם במשנ' דמ"ו ע"ב

(ו) משנ' שם דנ"ב ע"ב

(ז) שם במשנה

(ח) שם במשנ'

(ט) שם במשנ' דמ"ו ע"ב

(י) משנה דס"ה ע"ב ובכמה דוכתא

(כ) מימרא דרב הונא וכו' שם דף נ"ח ע"א

(ל) כדמפרש בגמרא שם דמזוני עיקר תחלת תקנת' לטובת' תקנו דזמנין דלא מספקת במעש' ידיה למזונות

(מ) טור וכ"כ ה"ה שם לדעת הרמב"ם ובעלי התו' ב"ב דף מ"ט ע"א והרשב"א והר"ן

(נ) וכ"כ ה"ה שם לדעת הפוסקי' הנ"ל

(ס) ברייתא שם דף נ"ו ע"א דאפי' רבי יהודה מודה בה

(ע) כר' יאיר שם במשנה דנ"ד ע"ב וכמ"ש לעיל סימן ס"ה סעיף ט'

(פ) ממשנה שם ריש דפ"ג

(צ) שם במשנה

(ק) שם


< הקודם · הבא >
מעבר לתחילת הדף


אוצר הספרים היהודי השיתופי מקפיד מאד על שמירת זכויות יוצרים: הגרסה הראשונה של עמוד זה לא הוקלדה בידי מתנדבי האוצר, אך פורסמה ברשת תחת "נחלת הכלל" (Public domain).

אם אתם בעלי הזכויות ולדעתכם המפרסם הפר את זכויותיכם והטעה אותנו באשר לרישיון, אנא פנו אלינו (כאן) ונסיר את הדף בהקדם.שולי הגליון