אמונה והשגחה

From אוצר הספרים היהודי השיתופי
Jump to navigation Jump to search
ספר
אמונה והשגחה
בו ידובר נכבדות מהשגחת הבורא ית"ש, ומקדושת עם סגולתו הדבקים בו באורך הגלות ורוב התלאות שעברו עליהם [עד הקימו עלינו מלכי חסד לחסות בצל כנפיהם כהיום הזה] ומקדושת המקדש התמידית, וראיות חושיות על כל זאת, וסכלות רוב ההשתדלות במרבית ההון, וסיבת אורך הגלות, וסדר הגאולה העתידה במהרה בימינו לפי סדר הברכות שתקנו על זה בתפלה, ובאור כמה מאמרים סתומים בדרך פשוט
שתול על פלגי מעין היוצא מבית קדש הקדשים מאמרי רבנו הגדול גאון עזנו רוח אפינו אור ישראל וקדושו מו"ה אליהו מווילנא נ"ע, ונלוה לו קונטרס רשפי אש והוא חוצב להבי אש להלהיב הלב לעבודתו יתברך, ועוד הרבה לקוטים יקרים מהגר"א הנ"ל, ומכתב הגאון החסיד ר' מנחם מן ז"ל ממינסק מלאה רוח דעת ויראת ה'
מאתי שמואל ב"ר אברהם ז"ל מסלוצק.

בשנת רני ושמחי לפ"ק
בבית הדפוס של האדון רודאלף זיבערט

תוכן העניינים[edit]

האמונה וההשגחה

אבגדהוזחטייאיביגידטוטזיזיחיטככאכבכגכד.

מהדורות דפוס[edit]

  • קניגסברג תרכ"ד באתר "אוצר החכמה"
  • ירושלים תשע"ז באתר "אוצר החכמה"

·
מעבר לתחילת הדף