אור שמח/שמיטה/ו

From אוצר הספרים היהודי השיתופי
Jump to: navigation, search

דף זה הועלה אוטומטית, ייתכנו שגיאות בתחביר קוד הדף. נא לא להסיר את התבנית לפני בדיקת תקינות ידנית
אם הכל בסדר - נא הסירו תבנית זו מן הדף


אור שמח TriangleArrow-Left.svg שמיטה TriangleArrow-Left.svg ו

< הקודם · הבא >
מעבר לתחתית הדף


משנה תורה להרמב"ם והשגות הראב"ד


נושאי כליםמפרשי הרמב"ם

אור שמח
מעשה רקח
ציוני מהר"ן
קרית ספרדפים מקושרים

י[edit]

ואם סך יאכל כנגדן.
במשנה אמרו לפני ר"ע אומר היה ר"א כו' ידלק א"ל שתוקו ולא אומר לכם מה ר"א אומר בו, ובירושלמי מה אמר בו ר"א כו' ר' חזקיה בשם ר' אחא אמר מותר, פירוש כך אמר ר"א דמותר ועוד אמרו לפניו אומר היה ר"א האוכל פת כותי כאוכל בשר חזיר א"ל שתוקו לא אומר לכם מה ר"א אומר בו אמר ר' יוסי ז"א שאסור ליקח פתו של עם הארץ, ר"ח בשם ר' אחא מתיר היה ר"א חמצן של כותים לאחר הפסח. ויתכן דחד טעמא הוי דמפני מה הרחיק עזרא הכותים מפני שהיו מקריבין בהר גריזים בימיו והיו שטנה לבנין הבית, וזה תינח בזמן שבהמ"ק קיים אבל לאחר שחרב המקדש אם נאמר דקדושה שניה בטלה ויש אחריה היתר א"כ הבמות מותרין [וטרם שנודע שיש להן דמות יונה בהר גריזים כמבואר פ"ק דחולין] ואין להרחיקן, וכן מה שהחמירו בשביעית לקנוס להדליק עור שסכו בשמן שביעית זה לא שייך אם קדושה שניה בטלה ושביעית הוי דרבנן וטפי שייך לאמר שלא קנסוהו ובטל אגב עורו, ולכן מייתי המשנה הני תרתי כחדא, ועיין בשבועות פ"ב וביצה פ"ק גבי ר"א שהפקיר כרמו ובחגיגה בתוס' ד"ה עמון ומואב כו', ובאמת לפי פסק רבינו לענין קדושת הבית לא בטלה ולענין קדושת הארץ בטלה ועיין תוס' זבחים (דף ס"א) בזה ודוק היטב:


< הקודם · הבא >
מעבר לתחילת הדף

אוצר הספרים היהודי השיתופי מקפיד מאד על שמירת זכויות יוצרים: הגרסה הראשונה של עמוד זה לא הוקלדה בידי מתנדבי האוצר, אך פורסמה ברשת תחת "נחלת הכלל" (Public domain).

אם אתם בעלי הזכויות ולדעתכם המפרסם הפר את זכויותיכם והטעה אותנו באשר לרישיון, אנא פנו אלינו (כאן) ונסיר את הדף בהקדם.