אוצר:עריכה תורנית/פורום/ספרים וסופרים

From אוצר הספרים היהודי השיתופי
Jump to navigation Jump to search

כף נחת[edit]

בפתיחה לפירוש תוספות יום טוב, מוזכרת הקדמתו של הכף נחת בחלק שני. באוצר החכמה לא קיים רק החלק הראשון על סדרים זרעים, מועד ונשים. האם ישנו במקום אחר? מצולות ים (שיחה) 02:45, 25 בינואר 2021 (IST)

עיסה קושיות[edit]

מחפש מידע על ספר בשם "עיסה קושיות" שנדפס ככל הנראה בסוף ש"ס דפוס ויין ומציע תירוצים לכל ה"קשיא" המובאים בש"ס. עורך תורני (שיחה) 01:16, 28 בדצמבר 2020 (IST)

הספר נקרא "עיסה קושית" (על משקל אישה כושית) - מחברו רבי דוד פארדו, פורסם בתוך ספר "למנצח לדוד" המכיל שלושה מאמרים על סוגיות תלמודיות, סלוניקי תקכ"ה. מאמר: "שניות לאריות" (על משקל שניות לעריות) הסבר על כל פעם שמופיע בתלמוד "איבעית אימא" (תירוץ נוסף), מה מוקשה בתירוץ הראשון. מאמר "עיסה קושית" (על משקל אשה כושית), תירוץ על כל פעם שמופיע בתלמוד קשיא ולא תיובתא. מאמר "סימנים דרבנן" (פרפרזה ממשפט בתלמוד לגבי סימנים) על סימני התלמוד, פיענוח הסימנים ומשמעות עמוקה לסימנים עצמם (מתוך ויקיפדיה). סיני ועוקר הרים (שיחה) 01:35, 28 בדצמבר 2020 (IST)
קישור לספר כאן. ראוי לציין לספר שעושה עבודה דומה קשות מיושב לרבי ישעיה פיק. סיני ועוקר הרים (שיחה) 01:36, 28 בדצמבר 2020 (IST)

ספר על סוגיות לפי הש"ס או לפי הפרשיות[edit]

מתעתד אנכי בעזרת השם ית' להוציא לאור מחידושי בספר. ספק לפני והעמידו לפניכם אולי תסייעו לי בפשיטתו. ספרי סוגיות כמעט ואין מי שמביט בהם ועל כן פופלריים ביותר הם ספרים על החומשים. האם גם ספר סוגיות שיהיה מסודר לפי פרשיות התורה יהיה דינו זהה, או שנח לבנ"א ב'שטחיות' ה'ווארטים' ואינם רוצים להעמיק בסוגיות. ועוד האם הוצאת ספר סוגיות על סדר הפרשיות אין בו משום זילותא לספר. אשריכם מזכי הרבים ירבו כמותכם. מרביץ תורה (שיחה) 11:04, 9 בדצמבר 2020 (IST)

פיענוח ר"ת בשו"ת חתם סופר[edit]

החתם סופר חותם פעמים רבות משהק"ס מפפד"מ, כך בכל אופן במהדורות הדיגיטליות... האם זו טעות וצ"ל משהק"ט =משה הקטן, או שיש תרגום אחר לראשי תיבות אלו. מאיר (שיחה) 09:27, 16 בדצמבר 2020 (IST)

משהק"ס, לכאורה הכוונה, משה הקטן סופר. בן עזאי (שיחה) 10:19, 16 בדצמבר 2020 (IST)

אכן צודק בן עזאי וכונת החת"ס היא כדבריו. -- הודעה זו הושארה על ידי אנונימי

תיקון טעות בספר אהבת חסד[edit]

- הועבר לדף אוצר:עריכה תורנית/פורום/טעות סופר

במדור רשות הרבים פורסם תיקון טעות בספר אהבת חסד, שער ב' תחילת פרק ד', הח"ח מביא את דברי הגמרא בעבודה זרה י"ז, ת"ר כשנתפס ר"א בן פרטא כו' אמר לו רבי אלעזר בן פרטא לר"ח כו'. ואילו בגמרא לפנינו מופיע שר"ח הוא שאמר זאת לר"א. הטעות מופיעה כבר במהדורה הראשונה שיצאה בורשא תרמ"ח ומזה נמשכו כמעט כל המהדורות שלפנינו. עובר אורח (שיחה) 10:45, 16 בדצמבר 2020 (IST)

מצולות ים, אולי תוסיף בפורום מקום מיוחד לעדכון על טעויות בספרים. וכן על פיענוח ר"ת וקיצורים. מי אדיר (שיחה) 13:13, 16 בדצמבר 2020 (IST)
רעיון, מקווה למצוא לזה זמן, אני עמוס לאחרונה באופן מיוחד. מצולות ים (שיחה) 13:05, 22 בדצמבר 2020 (IST)
העלתי את השאלה בדף אוצר:עריכה תורנית/פורום/טעות סופר. מצולות ים (שיחה) 12:48, 8 בינואר 2021 (IST)

ספר אריסטיאס[edit]

בקישור הזה יש ציטוט מספר אריסטיאס שהוא מספרים החיצוניים, יתכן שכדאי לשנות. בן עזאי (שיחה) 23:12, 17 במרץ 2021 (IST)

העברתי לדף השיחה. זה בודאי לא אמור להופיע בדף מראי מקומות. מאחר שהמראי מקומות הללו עולים מתוך ספר קיים, יש בהם דברים שאינם מתאימים לאוצר. תודה על שימת הלב. מי אדיר (שיחה) 14:59, 13 באוגוסט 2021 (IDT)
לכאורה כוונת בן עזאי לרמז על מאמרם ז"ל הקורא בספרים חיצונים אין לו חלק לעוה"ב, וא"כ לכאורה גם לדף השיחה אינו מתאים. יהושע (שיחה) 12:11, 15 באוגוסט 2021 (IDT)
זה ספר אריסטיאס? או איגרת אריסטיאס? איני אומר קבלו דעתי אבל מה שמוכר לי הוא איג' אריסטיאס שבעל המראי מקומות לא יהיה הראשון להביא מתוכה דברים שמתאימים עם דברי חז"ל ויש בהם כדי לסייע בהבנה. אולי צריך להביא בהסתייגות הראויה אבל זו לא סיבה למחוק. גם בן סירא נחשב מספרים החיצוניים ועדיין חז"ל מביאים ממנו. אברהם ברוכוביץ (שיחה) 14:25, 15 באוגוסט 2021 (IDT)

בקשת עזרה במ"מ[edit]

בספר שלפני מובא בשם עמק המלך תיקוני שבת פט"ז: השכינה הנקראת אשת חיל אשה יראת ה'. לא מצאתי המקור. אשמח לעזרתכם. ייש"כ. יהודי כשר (שיחה) 21:37, 10 באוקטובר 2021 (IDT)

כ"כ גם בבני יששכר עמ' רכ"ד, וביארו כוונתו בהערות שם: ז"ל: לפי הנראה כוונת רבינו לפסוקים במשלי לא י אשת חיל' וגו' וכמבואר שם פסוק לא דהאי אשת חיל היינו אשה יראת ה והוא מורה על השכינה הקדושה הנקראת אשת חיל [לפי שהיא נוקביה דזעיר אנפין] ונקראת אשה יראת ה כי שם הוא מקום היראה השלימה, [עי' זוה"ק ח"ג מב ב'], ויש עוד מ"מ בזה. בן עזאי (שיחה) 22:41, 10 באוקטובר 2021 (IDT)
יישר כח. אם ידוע לכם [או לת"ח אחר שליט"א] איפה הדברים בס' עמק המלך - אשמח לדעת. גם אבקש אם תוכלו לכתוב איפה זה בבני יששכר [לפי איזה דפוס ציינתם]. ייש"כ. יהודי כשר (שיחה) 23:28, 10 באוקטובר 2021 (IDT)
יהודי כשר. בסוף ספר עמק המלך (מהדורה חדשה) נדפס מכתב יד ספר "תיקוני שבת" ושם הוא בפרק טז. אעתיק לך את הקטע הרצוי: "והנה באור הנוגה הזאת מפתה הסט"א את השכינה הנקראת אשת חיל אשה יראת ה' ליקח ממנה אור ושפע להשפיע לה, ועל זה כתיב: וחלק משמן חכה. שהסט"א מעטרת כנגד השכינה אור נוגה הזאת דהיינו כנגד הברית קדש שלה, שהוא יסוד דמלכות היכל עצם השמים לקבל על ידו שפע, ובעבור היא מפתה לו לברית קדש, ליקח אור ותגבורת ולוקחת אורו. וזהו הפיתוי שמפתה הטומאה את האשה הקדושה דכתיב נפת תטופנה שפתי זרה ומכאן ראיה שאין אשה מתפתית אלא באשה אחרת כביגול ואשה דהיינו אשה יראת ה' אינה מתפתת אלא על ידי אשה אחרת שהיא נוגה על ידי סט"א שאומרת הרי גם נוגה קדושה ויש לה חלק בקדושה תן לה שפע ואז האשה זרה מקבלת השפע הזה ונמתקת." (תקוני שבת מכת"י פריס, נדפס במהדורת יריד הספרים תשס"ג). יושב בסתר (שיחה) 22:00, 12 באוקטובר 2021 (IDT)
יישר כח גדול. אם אתם יודעים אם יש איפה להשיג הספר באינטרנט, יעזור לי. שוב תודה. יהודי כשר (שיחה) 22:48, 12 באוקטובר 2021 (IDT)

ספר בול"ח[edit]

"שהבאתי בשם ספר בול"ח ערך ששת אות ד שכתב דאין דרך לומר על רבו כי ניים ושכיב אמר להא מילתא..." כך מביא בספר בית אהרן מגיד. מהוא ספר 'בול"ח'? מי אדיר (שיחה) 16:06, 6 ביוני 2022 (IDT)

בית ועד לחכמים לבעל מלא הרועים. אברהם יגל (שיחה) 16:07, 6 ביוני 2022 (IDT)