אוצר:עקרונות וקווים מנחים/מתן שם לדף

From אוצר הספרים היהודי השיתופי
Jump to navigation Jump to search

דף זה מכיל קווים מנחים ליצירת שמות לדפים באוצר הספרים היהודי השיתופי.

  • חשבו מה יחפש המעיין הבא. ככלל, יש לתת לדף שם כזה שמעייני הדף הבאים יחשבו אף הם, מן הסתם, על אותו השם. לדוגמא: יתכן שקצר יותר לכתוב 'דרוש וחדוש לרע"א' אך מן הסתם המעיין הרגיל יחפש דווקא את הדף 'דרוש וחידוש לרבי עקיבא איגר'.
  • העדיפו שמות קצרים. ככל ששם הדף יהיה קצר יותר כך יהיה קל יותר להגיע אליו דרך תיבת החיפוש ולקשר אליו באמצעות הקישורים הפנימיים. לכן תלמוד בבלי מסכת ברכות דף ב עמוד א, יופיע באוצר כ:בבלי/ברכות/ב/א.
  • הפסיקו בסימן / בין מרכיבי השם. לדוגמא: במקום לכתוב 'בבלי ברכות ב א' כיתבו - 'בבלי/ברכות/ב/א'.
  • סימנים מיוחדים. אין להשתמש בסימני פיסוק, סימני קריאה, מרכאות וכדומה בשם הדף. עם זאת יש פעמים שבהם יש להשתמש בסימן מקף - לדוגמא: מהרש"א - חידושי אגדות/ברכות/ב/א. הכלל הוא שסימן / גורם לירידה בדרגה בהיררכית הספרים באוצר ולכן אין להשתמש בו בתוך שם הספר, כאשר צריך לחלק את שם הספר על ידי סימן כל שהוא, ייעשה הדבר באמצעות הסימן מקף -. מאחר שעדיף להשתמש כמה שפחות בסימנים בתוך שמות הספרים ייכתב שמואל א ולא שמואל א', דברי הימים א ולא דברי הימים א'.
  • שמרו על היררכיה בשם הדף. לצורך תכנות עתידי באוצר חשוב שבכל הדפים תהיה היררכיה דומה. למשל כדי לכנס בעתיד לדף אחד את כל המפרשים על מסכת שבת/קכז/א, חשוב ששרשור הכתובת הזו יופיע בכל הדפים שעוסקים במסכת זו. לכן גם אם ספר מסוים עוסק רק במסכת שבת ייכתב בשם הדף: ספר פלוני/שבת/קכז/א, ולא: ספר פלוני/קכז/א. דוגמא נוספת: משנה ברורה/אורח חיים/קכז#א, ולא: משנה ברורה/קכז#א, למרות שכל אחד יודע שהמשנה ברורה עוסק רק באורח חיים.
  • השתמשו בכתיב מלא. מסכת קידושין ולא קדושין, מסכת ביכורים ולא בכורים, חידושי הריטב"א ולא חדושי הריטב"א, וכן הלאה.
  • ראשי תיבות. ככלל יש להעדיף אי השתמשות בראשי תיבות בשמות הדפים, רק כאשר ראשי התיבות התקבלו כשם הספר גם בקריאתו יש לכותבם בשם הספר. לדוגמא: יש לכתוב שו"ת חתם סופר ולא: 'שאלות ותשובות חתם סופר' ולא 'שו"ת חת"ס'. חידושי הריטב"א, תוספות, חידושי רבי עקיבא איגר וכיוצא באלו.