אהל יהושע

From אוצר הספרים היהודי השיתופי
Jump to navigation Jump to search
ספר
אהל יהושע
כולל

דרושים יקרים ונחמדים, המבארים מקראי קודש ומאמרי חז"ל על אמתתם, ומוריקים מוסר השכל מנהרי מדרשי ואגדות חז"ל המקרבים את האדם לאהבת התורה ולעבודת השם יתברך ברוך הוא.


חובר מאת

הרב הגאון המפורסם כצדקתו ויראתו מו"ה יהושע במוהר״ר אהרן העליר זצללה"ה אשר היה אב"ד בק"ק פאלאנגען ובק"ק טעלז ובאחרית ימיו נתמנה למ"מ ומ"ץ דק"ק ווילנא יע"א.

בעהמ"ח כמה חבורים נחמדים.


ווילנא

בדפוס ר׳ יהודה ליב בן המחוקק מו"ה אליעזר ליפמאן מ"ץ נ"י.

שנת תרמ״ב לפ״ק

תוכן עניינים[edit]

מהדורות דפוס[edit]