אברבנאל

From אוצר הספרים היהודי השיתופי
Jump to navigation Jump to search

< הקודם · הבא >
מעבר לתחתית הדף


תנ"ךפרק זה עם מפרשים ואפשרויות רבות במהדורה הדיגיטלית של 'תנ"ך הכתר' (כולל צילום באיכות גבוהה של כתר ארם צובא בפרקים שבהם הוא זמין)לפרק זה במקראות גדולות שבאתר "על התורה"לפרק זה באתר "תא שמע"


דפים מקושרים

אברבנאל

פירוש
אברבנאל
על חמשה חומשי תורה


תוכן[edit]

ספר בראשית[edit]

בראשית: פרק אפרק בפרק גפרק דפרק הפרק ו (א-ח) נח: פרק ו (ט-כב) פרק זפרק חפרק טפרק יפרק יא לך לך: פרק יבפרק יגפרק ידפרק טופרק טזפרק יז וירא: פרק יחפרק יטפרק כפרק כאפרק כב חיי שרה: פרק כגפרק כדפרק כה (א-יח) תולדות: פרק כה (יט-לד) פרק כופרק כזפרק כח (א-ט) ויצא: פרק כח (י-כב) פרק כטפרק לפרק לאפרק לב (א-ג) וישלח: פרק לב (ד-לג) פרק לגפרק לדפרק להפרק לו וישב: פרק לזפרק לחפרק לטפרק מ מקץ: פרק מאפרק מבפרק מגפרק מד (א-יז) ויגש: פרק מד (יח-לד) פרק מהפרק מופרק מז (א-כז) ויחי: פרק מז (כח-לא) פרק מחפרק מטפרק נ

ספר שמות[edit]

שמות: פרק אפרק בפרק גפרק דפרק הפרק ו (א) וארא: פרק ו (ב-ל) פרק זפרק חפרק ט בא: פרק יפרק יאפרק יבפרק יג (א-טז) בשלח: פרק יג (יז-כב) פרק ידפרק טופרק טזפרק יז יתרו: פרק יחפרק יטפרק כ משפטים: פרק כאפרק כבפרק כגפרק כד תרומה: פרק כהפרק כופרק כז (א-יט) תצוה: פרק כז (כ-כא) פרק כחפרק כטפרק ל (א-י) כי תשא: פרק ל (יא-לח) פרק לאפרק לבפרק לגפרק לד ויקהל: פרק להפרק לופרק לזפרק לח (א-כ) פקודי: פרק לח (כא-לא) פרק לטפרק מ

ספר ויקרא[edit]

הקדמה

ויקרא: פרק אפרק בפרק גפרק דפרק ה צו: פרק ופרק זפרק ח שמיני: פרק טפרק יפרק יא תזריע: פרק יבפרק יג מצורע: פרק ידפרק טו אחרי מות: פרק טזפרק יזפרק יח קדושים: פרק יטפרק כ אמור: פרק כאפרק כבפרק כגפרק כד בהר: פרק כהפרק כו (א-ב) בחקתי: פרק כו (ג-מו) פרק כז

ספר במדבר[edit]

הקדמה

במדבר: פרק אפרק בפרק גפרק ד (א-כ) נשא: פרק ד (כא-מט) פרק הפרק ופרק ז בהעלותך: פרק חפרק טפרק יפרק יאפרק יב שלח: פרק יגפרק ידפרק טו קרח: פרק טזפרק יזפרק יח חקת: פרק יטפרק כפרק כאפרק כב (פסוק א) בלק: פרק כב (ב-מא) פרק כגפרק כדפרק כה (א-ט) פינחס: פרק כה (י-יח) פרק כופרק כזפרק כחפרק כטפרק ל (פסוק א) מטות: פרק ל (ב-יז) פרק לאפרק לב מסעי: פרק לגפרק לדפרק להפרק לו

ספר דברים[edit]

הקדמה

דברים: פרק אפרק בפרק ג (א-כב) ואתחנן: פרק ג (כג-כט) פרק דפרק הפרק ופרק ז (א-יא) עקב: פרק ז (יב-כו) פרק חפרק טפרק יפרק יא (א-כה) ראה: פרק יא (כו-לב) פרק יבפרק יגפרק ידפרק טופרק טז (א-יז) שופטים: פרק טז (יח-כב) פרק יזפרק יחפרק יטפרק כפרק כא (א-ט) כי תצא: פרק כא (י-כג) פרק כבפרק כגפרק כדפרק כה כי תבוא: פרק כופרק כזפרק כחפרק כט (א-ח) נצבים: פרק כט (ט-כח) פרק ל וילך: פרק לא האזינו: פרק לב וזאת הברכה: פרק לגפרק לד