אבן יקרה

From אוצר הספרים היהודי השיתופי
Jump to navigation Jump to search
ספר


שאלות ותשובות

אבן יקרה


עם הערות
מלואת אבן

על ארבעה חלקי הש"ע

ממני
בנימן אריה הכהן ווייס
האבד"ק משערנאוויץ והגליל
בלאאמ"ו הרב הה"ג וכו' מו"ה חיים צבי הכהן זללה"ה האבד"ק יאנוב


לעמבערג.


בשנת תרנ"ד לפ"ק

חלק ראשון[edit]

אורח חיים

אבגדהוזחטייאיביגידטוטזיזיחיטככאכבכגכדכהכוכזכחכטללאלבלגלדלהלולזלחלטממאמבמג

יורה דעה

אבגדהוזחטי

·
מעבר לתחילת הדף