אבי עזר/ויקרא/יט

From אוצר הספרים היהודי השיתופי
Jump to navigation Jump to search

אבי עזר TriangleArrow-Left.png ויקרא TriangleArrow-Left.png יט

< הקודם · הבא >
מעבר לתחתית הדף


תנ"ךרש"י
רמב"ן
דעת זקנים
בכור שור
פירוש הרא"ש
הטור הארוך
חזקוני
ספורנו
רבנו בחיי
רלב"ג
רלב"ג - ביאור המילות


אבי עזר (על אבן עזרא)
אברבנאל
אדרת אליהו
אלשיך
הכתב והקבלה
העמק דבר
הרחב דבר
יריעות שלמה
מזרחי
מיני תרגומא
מנחת שי
משאת המלך
משך חכמה
נחל קדומים
עמר נקא
צרור המור
תולדות יצחק
תורה תמימהפרק זה עם מפרשים ואפשרויות רבות במהדורה הדיגיטלית של 'תנ"ך הכתר' (כולל צילום באיכות גבוהה של כתר ארם צובא בפרקים שבהם הוא זמין)לפרק זה במקראות גדולות שבאתר "על התורה"


דפים מקושרים

דף זה הועלה אוטומטית, ייתכנו שגיאות בתחביר קוד הדף. נא לא להסיר את התבנית לפני בדיקת תקינות ידנית
אם הכל בסדר - נא הסירו תבנית זו מן הדף

ג[edit]

איש פעם אחת בדרך קצרה. כי נאמר איש איש אל כל שאר בשרו איש איש כי תשטה אשתו וכן צחות המליצה לחזוק הדבר כטעם יהיה מי שיהיה הן גדול הן קטן וכאן קצר הכתוב ואפשר כיון שנכלל גם אשה לכן דבר הכתוב בקצרה לדרוש ממנה גם האשה:

ח[edit]

קודש ה' חלל. לאו דוקא מגזרת חול אלא מהוראת חול כטעם חולין הוא לך בלשון הגמרא אבל גזרתו מכפולים כידוע במקרא ואגב שיטפא נקט הרב מגזרת חול:

ט[edit]

בקוצרכם זר. וכבר ידעת כי שמות הפועלים משתנים כי כן כתבו המדקדקים וכן כתב הרב לקמן בפסוק לרבעה אותה:

יג[edit]

בפירוש רש"י לא תלין לשון נקבה. דלא מצינו אתך בקמ"ץ הכ"ף אלא במשרת או בלשון נקבה אבל בלשון זכר או במפסיק נאמר אתך בקמץ התי"ו וכן נאמר ולבנותיך אתך החיה אשר אתך בקמץ הכ"ף וכן י"ד מקומות בתורה ושפיר דברי רש"י דקאי על הפעולה לכן נאמר בקמץ הכ"ף והרב מזרחי כתב משום דלא מצינו גזרת לון יוצא במקרא רק פעם אחת ערום ילין מבלי לבוש לכן מפרש שהיא לשון נקבה נסתר ולא הבנתי דבריו הלא מצינו יוצא בחוץ לא ילין גר ולמה נכריח להוציא המקרא מפשוטו אם מצינו השורש הזה יוצא פעמים ושלש גם דברי באר הרחובת רחוקים מגדר הדקדוק והנכון כמו שכתבתי:

יז[edit]

בפסוק הוכח תוכיח וגו'. ומה נעמו דברי איוב באמרו האנוש מאלוה יצדק כדרך האומרים אם ה' יבא משמים להוכיח על פניך רק מצוה לאנשים להוכיחם זה לזה. ואם מעושהו יטהר גבר. על דרך זה הארכתי בדברים נכבדים בחקירות שונות בזה הענין ואין כאן מקומם: שם לא תשנא את אחיך. הנה שנה הכתוב באהבה רעך ובשנאה אחיך כי שניהם מורים על הוראה אחת בשינוי לשון כי ידוע שאחוה וריעות יחדיו נדבקו והזהיר בתורה בב' לשונות גמורים על הוראה אחת למען חוזק הענין. ועיין בפסוק וכשלו איש באחיו:

יט[edit]

השלם שלם מאד. אמר המחבר הלא זכרתי בפרשת שמיני בפסוק וימותו לפני ה' כי המתכוין לעשות רצון קונו בתמים לא ישיגנו טעות ושגגה עיין שם באריכות ועיין ביומא פ"ג אמר רב אברהם אבינו קיים את כל התורה כלה גם נכון דברתי בפסוק נח איש צדיק תמים עיין בספר משמיע ישועה דרוש יפה בפסוק ונחה עליו רוח ה' רוח חכמה וכו' כי הוא קרוב לענין זה:

כ[edit]

והפדה מבנין. משני בנינים כמו טרוף טורף יוסף ואתמה מאד על המדקדקים הראשונים אשר כל דבריהם בצחות נמרץ וכשרוצים להזכיר בנין הפעל מזכירים שבע תיבות מהבנין שלא נקרא שם פועלו מהכבד הנוסף והיה די להם בתבה אחת: שם בקורת תהיה. עיין פרשת שמות בפסוק לוי ויהודה ותמצא ידך לפרש דברי הרב היטב גם לא נעלם ממך כי שני שואי"ן לא יוכלון לבא יחד בראשית התיבה:

לד[edit]

ואהבת לו גם האמות וגו'. הזהירה התורה שלא להונות את הגר הבא ממדינה אחרת אשר שם מדה קטנה ולא ידע משפט אמות המדינה הזאת או לפעמים נמכר במדינה אחת סחורה ידועה במדה גדולה ושאר במדה קטנה והודיעה התורה שאל יורה היתר להונות רעהו או גר כי על כל נעלם יבאהו אלהים במשפט ועיין בבא בתרא דף פ"ט בעניני המשקולות:

< הקודם · הבא >
מעבר לתחילת הדף

אוצר הספרים היהודי השיתופי מקפיד מאד על שמירת זכויות יוצרים: הגרסה הראשונה של עמוד זה לא הוקלדה בידי מתנדבי האוצר, אך פורסמה ברשת תחת "נחלת הכלל" (Public domain).

אם אתם בעלי הזכויות ולדעתכם המפרסם הפר את זכויותיכם והטעה אותנו באשר לרישיון, אנא פנו אלינו (כאן) ונסיר את הדף בהקדם.