חכם צבי/חדשות/יג

From אוצר הספרים היהודי השיתופי
Revision as of 08:11, 24 November 2022 by מי אדיר (talk | contribs) (במסגרת מיזם תשובה בכל יום)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to navigation Jump to search

חכם צבי TriangleArrow-Left.png חדשות TriangleArrow-Left.png יג

< הקודם · הבא >
מעבר לתחתית הדף


דפים מקושרים

סימן יג

שאלת לפרש לך מה בין חנוכה שפסק דקטן שהגיע לחינוך מוציא את הגדול, לפורים שפסק הוא ז"ל ככל שאר הפוסקים, וכת"ק דר"י, שאף שהגיע לחינוך אינו מוציא את הרבים ידי חובתן.

תשובה סבירא ליה דבחנוכה כיון דלאו אקרקפתא דגברא מוטל חיוב ההדלקה אלא א' מכל בה"ב מדליק בפתח החצר, ושוב אין שום חיוב על שום אחד מכל בה"ב, אע"פ שלא שמעו הברכה ולא ראו ההדלקה. ועדיפא מיניה אמר רבי זירא, כיון דנסיבנא אמינא תו לא צריכנא דהא קמדלקי עלי בגו ביתאי. אמטו להכי סגי בקטן שהגיע לחינוך המדליק בפתח החצר.

אבל בקריאת המגילה המוטל על כל אחד ואחד לקרות או לשמוע המגילה, אין קטן, אף שהגיע לחינוך, מוציא את הרבים. וחילוק זה מתקבל על הדעת נ"ל. תבנית:דר"מ שאלה ה'

·
מעבר לתחילת הדף