ערך/הכשר לקבלת טומאה

From אוצר הספרים היהודי השיתופי
Revision as of 03:48, 19 December 2022 by Sije (talk | contribs) (מ''מ למיזם חדש על ה(מ)דף.)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to navigation Jump to search

מעבר לתחתית הדף


דפים מקושרים

ערכי אוצר הספרים היהודי השיתופי TriangleArrow-Left.png הכשר לקבלת טומאה

Merge-arrows-3.svg יש לאחד את הערך ערך/הכשר לטומאה עם ערך זה.

הכשר לקבלת טומאה הוא דין בהלכות טומאה וטהרה, לפיו אין אוכל מקבל טומאה אם לא בא במגע עם משקים. דינים שונים נאמרו לגבי זהות המשקה, שיעורו ואופן נגיעתו באוכל בכדי להגדיר מגע זה כהכשר לטומאה.

מקור[edit]

בתורה נאמר (ויקרא יא לז-לח): "וכי יפול מנבלתם[1] על כל זרע זרוע אשר יזרע, טהור הוא. וכי יותן מים על זרע, ונפל מנבלתם עליו, טמא הוא לכם".

ומפרש רש"י (שם): לימדך הכתוב שלא הוכשר ונתקן לקרות אוכל לקבל טומאה, עד שיבואו עליו מים.

ניגוב המים אחר ההכשר[edit]

אחר שהוכשר האוכל על ידי מגע משקה, לא מועיל ניגובו של המשקה כדי להפקיע מאוכל זה שם אוכל המוכשר לקבלת טומאה[2].

מים פושרים[edit]

עי' חדש על ה(מ)דף (נדרים נג).

חיבת הקודש[edit]

אוכלים קדושים כגון בשר קרבנות אינם צריכים הכשר מים לקבלת טומאה, שעצם קדושתם מכשירתם לקבלת טומאה, ודין מכונה בגמ' "חיבת הקודש מכשרתם" [עי' חולין לו:], ודין זה של חיבת הקדש נאמר גם כלפי משמעויות נוספות, כגון עצים ולבונה שאינם אוכלים ואעפ"כ מקבלים טומאת אוכלין, לפי שחיבת הקדש מכשרתם ומשויא להו אוכל [חולין שם].
שולי הגליון


  1. של אחד משמונת השרצים המוזכרים בפסוקים הקודמים.
  2. רש"י (ויקרא יא לז): שלא הקפידה תורה אלא להיות עליו שם אוכל, ומשירד עליו הכשר קבלת טומאה פעם אחת שוב אינו נעקר הימנו.
מעבר לתחילת הדף