שיחה:רש"י/פסחים/נא/ב

From אוצר הספרים היהודי השיתופי
Revision as of 00:43, 8 February 2021 by ש"ס יידן (talk | contribs) (מדף: בית המדרש דף היומי)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to navigation Jump to search

רש"י ד"ה כדי[edit]

ראוי.
מדוע לא פירש כן לעיל בע"א?דב״ש (שיחה) 03:12, 12 בינואר 2021 (IST)

רד"ה שאין[edit]

ונראה בעיני דטעמא משום דכרוב אינו כלה לחיה כל ימות החורף, ע"כ. צ"ע מה בכך שלא כלה כל ימות החורף הרי לסוף ימות החורף כלה ואם כן יהיה אז זמן ביעורו מאי שנא מהמבואר להלן (נג.) ענבים עד הפסח זיתים עד העצרת וכו'. ש"ס יידן (שיחה) 10:33, 17 בינואר 2021 (IST)