דרישה/יורה דעה/רמז

From אוצר הספרים היהודי השיתופי
Revision as of 14:56, 14 July 2020 by מושך בשבט (talk | contribs) (→‎top: סדר בשורות, תגים, רווחים, תבניות וכו' (בוט))
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to navigation Jump to search

דרישהTriangleArrow-Left.png יורה דעה TriangleArrow-Left.png רמז

< הקודם · הבא >
מעבר לתחתית הדף


טור ומפרשיו

ארבעה טורים
··
בית יוסף
ב"ח
דרכי משה
דרישה


שו"ע ומפרשיו

שולחן ערוך
··
פתחי תשובה
ש"ך
באר הגולה
ביאור הגר"א


חכמת אדם


מראי מקומות


לדף זה באתר "על התורה"


דף זה הועלה אוטומטית, ייתכנו שגיאות בתחביר קוד הדף. נא לא להסיר את התבנית לפני בדיקת תקינות ידנית
אם הכל בסדר - נא הסירו תבנית זו מן הדף


א[edit]

ואמרו חכמים בכל דבר אסור לנסות כו' כתב ב"י ומיהו משמע בפ"ק דתענית דבמעשר דוקא אבל בשאר צדקה לא ע"כ. והוא מטעם שכתב מ"ו שהבאתיו בפרישה ונלע"ד דלהכי כתב הטור דמותר לנסות בצדקה משום דס"ל דצדקה היא באה ממעשר וכמ"ש בסמוך בסימן רמ"ט דא' מעשרה מדה בינונית ולכך נמי מביא רבינו לפני זה פסוקי דמעשר הביאו את כל המעשר כו' משום דס"ל דסתם צדקה היא מעשר כספים ודין אחד להם. עו"ל דס"ל לרבינו דהנותן צדקה כדינו דהיינו מעשר מריוח שלו או חומש אין טעם לחלק בין מעשר כספים למעשר תבואה ודוקא כשאינו נותן שיעור הוא דאסור לנסות וק"ל: כתב הרמב"ם בסוף איסורי מזבח (הביאו ב"י ס"ס רמ"א הרוצה) לזכות לעצמו יכוף יצרו וירכיב ידו ויקריב קרבנו מן הטוב והיפה שבאותו מין כמ"ש והבל הביא מבכורות צאנו ומחלביהן וישע ה' אל הבל. וכן כל דבר שהוא לשם ה' כגון בנה בית תפילה יהא נאה מבית ישיבתו. האכיל רעב יאכילהו מן הטוב והמתוק שבשלחנו. כסה ערום יכסנו מהיפות שבכסות הקדיש דבר יקדיש מהיפה שבנכסיו וכן הוא אומר כל חלב לה' ע"כ: כתב הרוקח בסימן רי"ז מה שפוסקין צדקה בי"כ עבור מתים יש להם אסמכתא כו' עיין בב"י ורמ"א כ"כ אבל שעת הזכרת נשמות שמנהג ותיקין הוא בס"ס רמ"ט ע"ש:

ב[edit]

ע"כ צריך אדם ליזהר מאד מאד ליתנה כראוי כו' כתב סמ"ג המתפאר בצדקה שנתן לא די שאינו מקבל שכר אלא שמענישין אותו עליה וע"ז דריש ר"ג ואומר צדקה תרומם גוי וחסד לאומים חטאת צדקה וחסד שעושין העכו"ם חטא הוא להם שאין עושין אלא להתייהר וכל המתייהר נופל לגיהנם. וכתב רמ"א בסימן רמ"ט סי"ג ע"ז ומ"מ מי שמקדיש דבר לצדקה מותר לו שיכתוב שמו עליו שיהא לו. לזכרון וראוי לעשות כן (וזו מדת חכמים ומנהג וותיקים ליתן שכר לעושי מצוה זהו מתשובת הרשב"א סימן תקפ"א ע"כ הגהות):


מעבר לתחילת הדף
< הקודם · הבא >

אוצר הספרים היהודי השיתופי מקפיד מאד על שמירת זכויות יוצרים: הגרסה הראשונה של עמוד זה לא הוקלדה בידי מתנדבי האוצר, אך פורסמה ברשת תחת "נחלת הכלל" (Public domain).

אם אתם בעלי הזכויות ולדעתכם המפרסם הפר את זכויותיכם והטעה אותנו באשר לרישיון, אנא פנו אלינו (כאן) ונסיר את הדף בהקדם.