Difference between revisions of "תשובות הגאונים (קורונל)/קיד"

From אוצר הספרים היהודי השיתופי
Jump to: navigation, search
(העלאה אוטומטית מתוך ספריא + התאמה בידי עורכי האוצר)
(No difference)

Revision as of 21:48, 10 November 2019

דף זה הועלה אוטומטית, ייתכנו שגיאות בתחביר קוד הדף. נא לא להסיר את התבנית לפני בדיקת תקינות ידנית
אם הכל בסדר - נא הסירו תבנית זו מן הדף


תשובות הגאונים (קורונל) TriangleArrow-Left.svg קיד

< הקודם · הבא >
מעבר לתחתית הדף


דפים מקושרים

קי״ד וששאלתם הא דאמרינן מותר להחניף הרשעים בעולם הזה ה"מ לפייסם בדברים אבל לההניף להם בדין ולעות להם את הדין ח"ו שאסור לעשות כך ועל העושה כן אמר הכתוב עד מתי תשפטו עול פני רשעים תשאו סלה אלא אם הדיין מתיירא מהם יפרוש מדינם ואל ידון אותם לגמרי ואם התחיל בדין ונתגלה לו ואמר להם כך דינם חייב לדינם שכך הזהירה תורה לא תגורו מפני איש כי המשפט לאלהים הוא והא דאמרי׳ ראותו רשע שהשעה משחקת לו אל תתגרה בו במילי דידיה אבל במילי דשמיא מותר להתגרות בהם ולענין התגרות ברשעים בעולם הזה אוקימנא צדיק גבור הוא מותר להתגרות ברשעים למילי דשמיא אבל צדיק שאינו גמור אל יביא עצמו לידי סכנה ואל יתגרה אפילו למילי דשמיא בהם ומי שהשעה משחקת לו אפילו צדיק גמור אל יתגר בו.


< הקודם · הבא >
מעבר לתחילת הדף

אוצר הספרים היהודי השיתופי מקפיד מאד על שמירת זכויות יוצרים: הגרסה הראשונה של עמוד זה לא הוקלדה בידי מתנדבי האוצר, אך פורסמה ברשת תחת "נחלת הכלל" (Public domain).

אם אתם בעלי הזכויות ולדעתכם המפרסם הפר את זכויותיכם והטעה אותנו באשר לרישיון, אנא פנו אלינו (כאן) ונסיר את הדף בהקדם.