Difference between revisions of "תשובות הגאונים (קורונל)/קו"

From אוצר הספרים היהודי השיתופי
Jump to: navigation, search
(העלאה אוטומטית מתוך ספריא + התאמה בידי עורכי האוצר)
(No difference)

Revision as of 21:48, 10 November 2019

דף זה הועלה אוטומטית, ייתכנו שגיאות בתחביר קוד הדף. נא לא להסיר את התבנית לפני בדיקת תקינות ידנית
אם הכל בסדר - נא הסירו תבנית זו מן הדף


תשובות הגאונים (קורונל) TriangleArrow-Left.svg קו

< הקודם · הבא >
מעבר לתחתית הדף


דפים מקושרים

ק"ו וששאלתם ויאמר ה׳ אל משה אספה לי שבעים איש למה שבעים כנגד שבעים אומות שאם יתיעצו על ישראל להרע אותם תפילת שבעים זקנים מפר עצתן ד״א ע׳ איש כנגד שבעים ימים טובים שנתן להם הב"ה לישראל ואלו הם ז' ימי הפסח ועצרית ור"ה ויום כפורים שמונת ימי החג ונ"ב שבתות שיש בשנה הרי שבעים ד"א למה שבעים כנגד שבעים יוצאי ירך יעקב שנא׳ בשבעים נפש ואלו השבעים פרים שהיו מקריבים בימי החג כנגד שבעים אומות כדי שיהיו יושבין בשילוה אמר ר׳ יוחנן אוי להם לאומות שאבדו ואין יודעים במה אבדו בזמן שבית המקדש קיים המזבח מכפר עליהם עכשיו מי מכפר עליהם וכשהמקדש קיים כל משמרה ומשמרה אינה פחותה מי"ב אלף כהנים שהיו עובדים עבודה ובזמן שכל משמרות שויין כאחד משמר שזמנו קבוע היה מקריב תמיד של שחר ותמיד של בין הערבים והוא מקריב נדרים ונדבות:


< הקודם · הבא >
מעבר לתחילת הדף

אוצר הספרים היהודי השיתופי מקפיד מאד על שמירת זכויות יוצרים: הגרסה הראשונה של עמוד זה לא הוקלדה בידי מתנדבי האוצר, אך פורסמה ברשת תחת "נחלת הכלל" (Public domain).

אם אתם בעלי הזכויות ולדעתכם המפרסם הפר את זכויותיכם והטעה אותנו באשר לרישיון, אנא פנו אלינו (כאן) ונסיר את הדף בהקדם.