Difference between revisions of "תשובות הגאונים (קורונל)/צה"

From אוצר הספרים היהודי השיתופי
Jump to: navigation, search
(העלאה אוטומטית מתוך ספריא + התאמה בידי עורכי האוצר)
(No difference)

Revision as of 21:48, 10 November 2019

דף זה הועלה אוטומטית, ייתכנו שגיאות בתחביר קוד הדף. נא לא להסיר את התבנית לפני בדיקת תקינות ידנית
אם הכל בסדר - נא הסירו תבנית זו מן הדף


תשובות הגאונים (קורונל) TriangleArrow-Left.svg צה

< הקודם · הבא >
מעבר לתחתית הדף


דפים מקושרים

צ"ה וששאלתם מי שנתן כסף או זהב לצורף לעשות לו צמידים או חלאים ועשה בהם מעשה רע כיון ששב אליו בהם סיפר לו המעשה אמר לו הצורף לא אלא מעשה ידי נתחלפו לך האיך נתתים שמא אשתך השאילתם ונתחלפו לה אם הביא האיש עדים על הצמידים שהם שנתן לו הצורף והוא עשה אותם והם מעשה ידיו כי הצורפים יכירו מעשה ידיו כל אחד ואחד והשלחני יכירם מטבע ומטבע ואמר זה מעשה פלוני חייב הצורף לשלם לפי שנתן לו הכסף או זהב יעשה לו מהם כך וכך ואם לא מצא העדים ישבע הצורף שאינם מעשי ידיו ולא עשה לו מעשה רע בכסף או בזהב שנתן ואם עשה לו בחם שום מעשה כאלו גזלו דאמר ר׳ יוחנן כל הגוזל את חבירו אפילו שוה פרוטה כאילו לוקח נשמתו ממנו שנאמר כן אורחות כל בוצע בצע את נפש בעליו יקח השקל האמור בתורה ד׳ דינרין והדינר שש מעה והמעה שני פנדיינין והפנדיון שני איסרין והאיסר שמונה פרוטות נמצאת הפרוטה אחד משמונה באיסר האיטלקי כמו שנא׳ במס' קידושין בפ״א מקדשין בפחות מפרוטה ומשקל הדינר צ"ו שערות ומחצה ומשקל המעה י"ו שערות משקל הפנדיון ח׳ שערות משקל האיסר ד׳ שערות נמצאת הפרוטה משקל חצי שערה מן הכסף הטהור שקורין נוקר"א נמצא מוהר הבתולה י״ג דהב ותומון ואל אלמנה מת"ה דה״ב ונצ״ף וברוב"ה:


< הקודם · הבא >
מעבר לתחילת הדף

אוצר הספרים היהודי השיתופי מקפיד מאד על שמירת זכויות יוצרים: הגרסה הראשונה של עמוד זה לא הוקלדה בידי מתנדבי האוצר, אך פורסמה ברשת תחת "נחלת הכלל" (Public domain).

אם אתם בעלי הזכויות ולדעתכם המפרסם הפר את זכויותיכם והטעה אותנו באשר לרישיון, אנא פנו אלינו (כאן) ונסיר את הדף בהקדם.