Difference between revisions of "תשובות הגאונים (קורונל)/פט"

From אוצר הספרים היהודי השיתופי
Jump to: navigation, search
(העלאה אוטומטית מתוך ספריא + התאמה בידי עורכי האוצר)
(No difference)

Revision as of 21:48, 10 November 2019

דף זה הועלה אוטומטית, ייתכנו שגיאות בתחביר קוד הדף. נא לא להסיר את התבנית לפני בדיקת תקינות ידנית
אם הכל בסדר - נא הסירו תבנית זו מן הדף


תשובות הגאונים (קורונל) TriangleArrow-Left.svg פט

< הקודם · הבא >
מעבר לתחתית הדף


דפים מקושרים

פ"ט וששאלתם כלי חרס שנפל בתוכו שרץ יותן יום אחד בשמש והשכר יעלה באחד מאלף ואם נפל עכבר או שרץ לתוך המשקין אם יש במשקין אלף בעכבר מותר ואם פחות אסור ואם נפל שרץ בתוך שמן של חלב מותר להדליק בו בבית הכנסת ואם לתוך שומן אחר מותר שרץ שנמצא בכלי ריקן אם יבש הוא טהור ואם סרוח ויש לחלוחית תחתיו אע"פ שיבש ונפרך טמא היא דעו שכל המשקין וכל עסק טמאות צריכין בדיקה ולא להורות פתאום אלא להלך ולדקדק על כל דבר ודבר שרצים והנחש והרס והחלב משערין אותם אחד מאלף ומותרין וכל שאר שרצים משערין אותן אחד לחמש מאות ואם היה המשקה סרוח ואפי׳ יותר מכשעור טמא שרצים האמורים בתורה אם נפל אחד בכלי חרס ויש בו משקה משערין אותו באחד מאלף אם היה השרץ אחד מאלף מותר והכלי טהור ואם חסר המשקה מאלף המשקה והכלי טמא ואסור להדליק ממנו לבית הכנסת ובביתו מותר ואם היה יין מותר למוכרו לגוים ואין משערין לא ביין נסך ולא בחזיר.


< הקודם · הבא >
מעבר לתחילת הדף

אוצר הספרים היהודי השיתופי מקפיד מאד על שמירת זכויות יוצרים: הגרסה הראשונה של עמוד זה לא הוקלדה בידי מתנדבי האוצר, אך פורסמה ברשת תחת "נחלת הכלל" (Public domain).

אם אתם בעלי הזכויות ולדעתכם המפרסם הפר את זכויותיכם והטעה אותנו באשר לרישיון, אנא פנו אלינו (כאן) ונסיר את הדף בהקדם.