Difference between revisions of "תשובות הגאונים (קורונל)/פז"

From אוצר הספרים היהודי השיתופי
Jump to: navigation, search
(העלאה אוטומטית מתוך ספריא + התאמה בידי עורכי האוצר)
(No difference)

Revision as of 21:48, 10 November 2019

דף זה הועלה אוטומטית, ייתכנו שגיאות בתחביר קוד הדף. נא לא להסיר את התבנית לפני בדיקת תקינות ידנית
אם הכל בסדר - נא הסירו תבנית זו מן הדף


תשובות הגאונים (קורונל) TriangleArrow-Left.svg פז

< הקודם · הבא >
מעבר לתחתית הדף


דפים מקושרים

פ"ז וששאלתם ראובן הוה ליה ממונה על שמעון ואיערב ליה לוי לעשרה ימים יום שנשלמו העשרה יום שנשלמו העשרה יום שבת הייתה אתייה לוי לשמעון ביומא דשבתא אמר ליה הא חברך אמר ליה לא שקלנא ליה עד לאפוקי שבתא א״ל לוי שקלי ותוב נטריה עד לילי הכי דינא היכי הוי אחז"ל דיומא דשבתא לא קבעינן ביה ב״ד והאי ערבא איבעי ליה לאייתיה נהליה בפנייא דמעלי שבתא אי נמי באפוקי שבתא בעדנא דיכיל למשקל מיניה ערבא אחריני. (תשו׳ הגאונים סי׳ רי"ג)


< הקודם · הבא >
מעבר לתחילת הדף

אוצר הספרים היהודי השיתופי מקפיד מאד על שמירת זכויות יוצרים: הגרסה הראשונה של עמוד זה לא הוקלדה בידי מתנדבי האוצר, אך פורסמה ברשת תחת "נחלת הכלל" (Public domain).

אם אתם בעלי הזכויות ולדעתכם המפרסם הפר את זכויותיכם והטעה אותנו באשר לרישיון, אנא פנו אלינו (כאן) ונסיר את הדף בהקדם.