Difference between revisions of "תשובות הגאונים/פב"

From אוצר הספרים היהודי השיתופי
Jump to: navigation, search
(העלאה אוטומטית מתוך ספריא + התאמה בידי עורכי האוצר)
 
(No difference)

Latest revision as of 21:48, 10 November 2019

דף זה הועלה אוטומטית, ייתכנו שגיאות בתחביר קוד הדף. נא לא להסיר את התבנית לפני בדיקת תקינות ידנית
אם הכל בסדר - נא הסירו תבנית זו מן הדף


תשובות הגאונים TriangleArrow-Left.svg פב

< הקודם · הבא >
מעבר לתחתית הדף


דפים מקושרים

פ״ב וששאלתם ראובן שהקדיש חנותו להוציא שכירותו לצרכי ביהכ"נ ונטלו הקהל השכירות ונתנוהו למי שמתעסק בדיניהם שאין לו ממה שיתפרנס מותר או אסור אם הסכימו הקהל או רובן על דבר שזה הרשות בידם לעישות בחצר גופה מה שהן רוצין כ״ש בשכירותה דלא עדיף מבית הכנסת ואמרי לגבי בית הכנסת לא שנו אלא שלא מכרו שבעה טובי העיר במעמד אנשי העיר אבל מכרו שבעה טובי העיר במעמד אנשי העיר אפי׳ לדכסוסייא מותר והוא פרשא דמתא וכל שכן ליתן השכירות למי שדן את דיניהם אם היה בהסכמת הקהל אין בדבר איסור לא לו ולא להם וש"ץ שאינו רוצה ליטול שכירות מן הצבור ומוציא אותם ידי חובתן בלי שכירות תבא עליו ברכה ואין לצבור לכוף אותו ליטול שכר מהם שלשם שמים הוא עושה להשתכר לפני קונו על כך כ"ש שכרו הרבה מאד:


< הקודם · הבא >
מעבר לתחילת הדף

אוצר הספרים היהודי השיתופי מקפיד מאד על שמירת זכויות יוצרים: הגרסה הראשונה של עמוד זה לא הוקלדה בידי מתנדבי האוצר, אך פורסמה ברשת תחת "נחלת הכלל" (Public domain).

אם אתם בעלי הזכויות ולדעתכם המפרסם הפר את זכויותיכם והטעה אותנו באשר לרישיון, אנא פנו אלינו (כאן) ונסיר את הדף בהקדם.