Difference between revisions of "תשובות הגאונים"

From אוצר הספרים היהודי השיתופי
Jump to: navigation, search
(נוסח השער ע"פ דפוס וינה תרלא)
 
Line 1: Line 1:
 
נוסח השער - וינה תרלא
 
נוסח השער - וינה תרלא
  
{{מרכז|<big><big><big>'''תשובות הגאונים'''</big></big></big>
+
{{מרכז|<big><big><big>'''תשובות הגאונים'''</big></big></big>}}
  
 
{{מרכז|ומצורף להן}}
 
{{מרכז|ומצורף להן}}

Revision as of 21:53, 10 November 2019

נוסח השער - וינה תרלא

תשובות הגאונים
ומצורף להן
הלכות בדיקת הסכין ובדיקת הריאה
לרבנו יונה זצ"ל
נמצאות בקובץ אחד בב"המד בעיר חברון תובב"א בלתי נודעות עד היום
יצאו כעת לאור
ע"י
נחמן נתן קורונל
תושב ירושלים בע"המח ס' בית נתן וספר זכר נתן שהוא כעת תחת המכבש ושאר כ"י קדמונים כמו חמשה קונטרסים וסדור רע"ג וכו'.