תבנית:שומר דף בבלי


תבנית זו נועדה ליצור שומר דף בסוף עמודי התלמוד בבלי שישמשו גם הפניה לעמוד הבא