Difference between revisions of "תבנית:סרגל טושע"

From אוצר הספרים היהודי השיתופי
Jump to: navigation, search
Line 12: Line 12:
 
'''שו"ע ומפרשיו'''
 
'''שו"ע ומפרשיו'''
  
[[שולחן ערוך/{{כאן}}|שולחן ערוך]]{{ש}}··{{ש}}{{#בחר:{{#titleparts:{{שם הדף}}|1|2}}|אורח חיים={{קיים מפרשי אורח חיים}}|יורה דעה={{קיים מפרשי יורה דעה}}|חושן משפט={{קיים מפרשי חושן משפט}}|אבן העזר={{קיים מפרשי אבן העזר}}|#ברירת מחדל=}}{{#קיים:באר הגולה/{{כאן}}|[[באר הגולה/{{כאן}}|באר הגולה]]{{ש}}|}}{{#קיים:באר היטב למהר"י טיקטין/{{כאן}}|[[באר היטב למהר"י טיקטין/{{כאן}}|באר היטב (מהר"י טיקטין)]]{{ש}}|}}{{#קיים:באר היטב/{{כאן}}|[[באר היטב/{{כאן}}|באר היטב]]{{ש}}|}}{{#קיים:ביאור הגר"א/{{כאן}}|[[ביאור הגר"א/{{כאן}}|ביאור הגר"א]]{{ש}}|}}{{#קיים:בית הלל/{{כאן}}|[[בית הלל/{{כאן}}|בית הלל]]{{ש}}|}}{{#קיים:ברכי יוסף/{{כאן}}|[[ברכי יוסף/{{כאן}}|ברכי יוסף]]{{ש}}|}}{{#קיים:גור אריה הלוי/{{כאן}}|[[גור אריה הלוי/{{כאן}}|גור אריה הלוי]]{{ש}}|}}{{#קיים:חידושי הרי"ם/{{כאן}}|[[חידושי הרי"ם/{{כאן}}|חידושי הרי"ם]]{{ש}}|}}{{#קיים:ט"ז/{{כאן}}|[[ט"ז/{{כאן}}|ט"ז]]{{ש}}|}}{{#קיים:ישועות יעקב/{{כאן}}|[[ישועות יעקב/{{כאן}}|ישועות יעקב]]{{ש}}|}}{{#קיים:מחזיק ברכה/{{כאן}}|[[מחזיק ברכה/{{כאן}}|מחזיק ברכה]]{{ש}}|}}{{#קיים:נחלת צבי/{{כאן}}|[[נחלת צבי/{{כאן}}|נחלת צבי]]{{ש}}|}}{{#קיים:עטרת זקנים/{{כאן}}|[[עטרת זקנים/{{כאן}}|עטרת זקנים]]{{ש}}|}}{{#קיים:עטרת צבי/{{כאן}}|[[עטרת צבי/{{כאן}}|עטרת צבי]]{{ש}}|}}{{#קיים:רבי עקיבא איגר/{{כאן}}|[[רבי עקיבא איגר/{{כאן}}|רבי עקיבא איגר]]{{ש}}|}}
+
[[שולחן ערוך/{{כאן}}|שולחן ערוך]]{{ש}}··{{ש}}{{#בחר:{{#titleparts:{{שם הדף}}|1|2}}|אורח חיים={{קיים מפרשי אורח חיים}}|יורה דעה={{קיים מפרשי יורה דעה}}|חושן משפט={{קיים מפרשי חושן משפט}}|אבן העזר={{קיים מפרשי אבן העזר}}|#ברירת מחדל=}}{{#קיים:באר הגולה/{{כאן}}|[[באר הגולה/{{כאן}}|באר הגולה]]{{ש}}|}}{{#קיים:באר היטב למהר"י טיקטין/{{כאן}}|[[באר היטב למהר"י טיקטין/{{כאן}}|באר היטב (מהר"י טיקטין)]]{{ש}}|}}{{#קיים:באר היטב/{{כאן}}|[[באר היטב/{{כאן}}|באר היטב]]{{ש}}|}}{{#קיים:ביאור הגר"א/{{כאן}}|[[ביאור הגר"א/{{כאן}}|ביאור הגר"א]]{{ש}}|}}{{#קיים:בית הלל/{{כאן}}|[[בית הלל/{{כאן}}|בית הלל]]{{ש}}|}}{{#קיים:בכורי יעקב/{{כאן}}|[[בכורי יעקב/{{כאן}}|בכורי יעקב]]{{ש}}|}}{{#קיים:ברכי יוסף/{{כאן}}|[[ברכי יוסף/{{כאן}}|ברכי יוסף]]{{ש}}|}}{{#קיים:גור אריה הלוי/{{כאן}}|[[גור אריה הלוי/{{כאן}}|גור אריה הלוי]]{{ש}}|}}{{#קיים:חידושי הרי"ם/{{כאן}}|[[חידושי הרי"ם/{{כאן}}|חידושי הרי"ם]]{{ש}}|}}{{#קיים:ט"ז/{{כאן}}|[[ט"ז/{{כאן}}|ט"ז]]{{ש}}|}}{{#קיים:ישועות יעקב/{{כאן}}|[[ישועות יעקב/{{כאן}}|ישועות יעקב]]{{ש}}|}}{{#קיים:מחזיק ברכה/{{כאן}}|[[מחזיק ברכה/{{כאן}}|מחזיק ברכה]]{{ש}}|}}{{#קיים:נחלת צבי/{{כאן}}|[[נחלת צבי/{{כאן}}|נחלת צבי]]{{ש}}|}}{{#קיים:עטרת זקנים/{{כאן}}|[[עטרת זקנים/{{כאן}}|עטרת זקנים]]{{ש}}|}}{{#קיים:עטרת צבי/{{כאן}}|[[עטרת צבי/{{כאן}}|עטרת צבי]]{{ש}}|}}{{#קיים:רבי עקיבא איגר/{{כאן}}|[[רבי עקיבא איגר/{{כאן}}|רבי עקיבא איגר]]{{ש}}|}}
  
 
{{#קיים:ערוך השולחן/{{כאן}}|
 
{{#קיים:ערוך השולחן/{{כאן}}|
Line 47: Line 47:
 
* [[בית הלל]]
 
* [[בית הלל]]
 
* [[בית שמואל]]
 
* [[בית שמואל]]
 +
* [[בכורי יעקב]]
 
* [[ברכי יוסף]]
 
* [[ברכי יוסף]]
 
* [[גור אריה הלוי]]
 
* [[גור אריה הלוי]]

Revision as of 14:08, 11 October 2019

< הקודם · הבא >
מעבר לתחתית הדף


טור ומפרשיו

ארבעה טורים
··


שו"ע ומפרשיו

שולחן ערוך
··דפים מקושרים

רשימת המפרשים שהתבנית תומכת בהם
מפרשי הטור
מפרשי השו"ע


ספרים מקבילים