Difference between revisions of "תבנית:חדשות"

From אוצר הספרים היהודי השיתופי
Jump to: navigation, search
(עדכון)
(עדכון)
Line 1: Line 1:
 
'''פרויקטים חדשים שהותחלו'''
 
'''פרויקטים חדשים שהותחלו'''
* הועלה כל [[שו"ת הרא"ש]] לרגל יום היארצייט.
+
* הועלה כל [[שו"ת הרא"ש]] לרגל יום היארצייט. כמו"כ עלו [[שו"ת הרמ"א]] ו[[שו"ת מהר"ם מרוטנבורג]] (דפוס קרימונה).
 
* הושלמה הקלדת והעלאת [[בבלי/נדה|מסכת נדה]] שב[[תלמוד בבלי]] כולל קישורים מוטמעים בפסוקים
 
* הושלמה הקלדת והעלאת [[בבלי/נדה|מסכת נדה]] שב[[תלמוד בבלי]] כולל קישורים מוטמעים בפסוקים
 
* הושלמה הקלדת והעלאת כל "סדר מועד" שב[[תלמוד בבלי]] כולל קישורים מוטמעים בפסוקים
 
* הושלמה הקלדת והעלאת כל "סדר מועד" שב[[תלמוד בבלי]] כולל קישורים מוטמעים בפסוקים

Revision as of 10:10, 8 November 2019

פרויקטים חדשים שהותחלו

ערכים חדשים
לוח מודעות
  • מזל טוב!!! למעלה מ-100,000 עריכות באוצר!!!
  • נוספו התבניות {{סרגל טושע}} ו{{סרגל בבלי}} שמעניקות ללומד קישורים לכל המפרשים הזמינים על הדף ואפשרויות ניווט מורחבות
  • למעלה מ-60,000 דפי תוכן באוצר. ברכות!
  • נוספה תבנית {{אישים}} לריכוז כל האישים שדברי תורתם מוזכרים בספרי רבותינו בשמם בלי ציון ספריהם
דפים חדשים