Difference between revisions of "תבנית:הכתר"

From אוצר הספרים היהודי השיתופי
Jump to navigation Jump to search
 
Line 2: Line 2:
 
|במדבר=4/{{אות למספר|{{#titleparts:{{שם הדף}}|1|3}}}}|דברים=5/{{#חשב תנאי:{{אות למספר|{{#titleparts:{{שם הדף}}|1|3}}}} < 28|{{אות למספר|{{#titleparts:{{שם הדף}}|1|3}}}}|{{אות למספר|{{#titleparts:{{שם הדף}}|1|3}}}}/1/mg/106}}|יהושע=6/{{אות למספר|{{#titleparts:{{שם הדף}}|1|3}}}}/1/mg/106|שופטים=7/{{אות למספר|{{#titleparts:{{שם הדף}}|1|3}}}}/1/mg/106|שמואל א=8/{{אות למספר|{{#titleparts:{{שם הדף}}|1|3}}}}/1/mg/106|שמואל ב=9/{{#בחר:{{#titleparts:{{שם הדף}}|1|3}}|טו={{אות למספר|{{#titleparts:{{שם הדף}}|1|3}}}}|כא={{אות למספר|{{#titleparts:{{שם הדף}}|1|3}}}}|{{אות למספר|{{#titleparts:{{שם הדף}}|1|3}}}}/1/mg/106}}|מלכים א=10/{{אות למספר|{{#titleparts:{{שם הדף}}|1|3}}}}/1/mg/106|מלכים ב=11/{{#בחר:{{#titleparts:{{שם הדף}}|1|3}}|טו={{אות למספר|{{#titleparts:{{שם הדף}}|1|3}}}}|טז={{אות למספר|{{#titleparts:{{שם הדף}}|1|3}}}}|יז={{אות למספר|{{#titleparts:{{שם הדף}}|1|3}}}}|{{אות למספר|{{#titleparts:{{שם הדף}}|1|3}}}}/1/mg/106}}|ישעיה=12/{{אות למספר|{{#titleparts:{{שם הדף}}|1|3}}}}/1/mg/106|ירמיה=13/{{#שווה:{{#titleparts:{{שם הדף}}|1|3}}|ל|{{אות למספר|{{#titleparts:{{שם הדף}}|1|3}}}}|{{אות למספר|{{#titleparts:{{שם הדף}}|1|3}}}}/1/mg/106}}|יחזקאל=14/{{אות למספר|{{#titleparts:{{שם הדף}}|1|3}}}}/1/mg/106
 
|במדבר=4/{{אות למספר|{{#titleparts:{{שם הדף}}|1|3}}}}|דברים=5/{{#חשב תנאי:{{אות למספר|{{#titleparts:{{שם הדף}}|1|3}}}} < 28|{{אות למספר|{{#titleparts:{{שם הדף}}|1|3}}}}|{{אות למספר|{{#titleparts:{{שם הדף}}|1|3}}}}/1/mg/106}}|יהושע=6/{{אות למספר|{{#titleparts:{{שם הדף}}|1|3}}}}/1/mg/106|שופטים=7/{{אות למספר|{{#titleparts:{{שם הדף}}|1|3}}}}/1/mg/106|שמואל א=8/{{אות למספר|{{#titleparts:{{שם הדף}}|1|3}}}}/1/mg/106|שמואל ב=9/{{#בחר:{{#titleparts:{{שם הדף}}|1|3}}|טו={{אות למספר|{{#titleparts:{{שם הדף}}|1|3}}}}|כא={{אות למספר|{{#titleparts:{{שם הדף}}|1|3}}}}|{{אות למספר|{{#titleparts:{{שם הדף}}|1|3}}}}/1/mg/106}}|מלכים א=10/{{אות למספר|{{#titleparts:{{שם הדף}}|1|3}}}}/1/mg/106|מלכים ב=11/{{#בחר:{{#titleparts:{{שם הדף}}|1|3}}|טו={{אות למספר|{{#titleparts:{{שם הדף}}|1|3}}}}|טז={{אות למספר|{{#titleparts:{{שם הדף}}|1|3}}}}|יז={{אות למספר|{{#titleparts:{{שם הדף}}|1|3}}}}|{{אות למספר|{{#titleparts:{{שם הדף}}|1|3}}}}/1/mg/106}}|ישעיה=12/{{אות למספר|{{#titleparts:{{שם הדף}}|1|3}}}}/1/mg/106|ירמיה=13/{{#שווה:{{#titleparts:{{שם הדף}}|1|3}}|ל|{{אות למספר|{{#titleparts:{{שם הדף}}|1|3}}}}|{{אות למספר|{{#titleparts:{{שם הדף}}|1|3}}}}/1/mg/106}}|יחזקאל=14/{{אות למספר|{{#titleparts:{{שם הדף}}|1|3}}}}/1/mg/106
 
|הושע=15/{{אות למספר|{{#titleparts:{{שם הדף}}|1|3}}}}/1/mg/106|יואל=16/{{אות למספר|{{#titleparts:{{שם הדף}}|1|3}}}}/1/mg/106|עמוס=17/{{#שווה:{{#titleparts:{{שם הדף}}|1|3}}|ט|{{אות למספר|{{#titleparts:{{שם הדף}}|1|3}}}}|{{אות למספר|{{#titleparts:{{שם הדף}}|1|3}}}}/1/mg/106}}|עובדיה=18/{{אות למספר|{{#titleparts:{{שם הדף}}|1|3}}}}|יונה=19/{{אות למספר|{{#titleparts:{{שם הדף}}|1|3}}}}|מיכה=20/{{#חשב תנאי:{{אות למספר|{{#titleparts:{{שם הדף}}|1|3}}}} < 5|{{אות למספר|{{#titleparts:{{שם הדף}}|1|3}}}}|{{אות למספר|{{#titleparts:{{שם הדף}}|1|3}}}}/1/mg/106}}
 
|הושע=15/{{אות למספר|{{#titleparts:{{שם הדף}}|1|3}}}}/1/mg/106|יואל=16/{{אות למספר|{{#titleparts:{{שם הדף}}|1|3}}}}/1/mg/106|עמוס=17/{{#שווה:{{#titleparts:{{שם הדף}}|1|3}}|ט|{{אות למספר|{{#titleparts:{{שם הדף}}|1|3}}}}|{{אות למספר|{{#titleparts:{{שם הדף}}|1|3}}}}/1/mg/106}}|עובדיה=18/{{אות למספר|{{#titleparts:{{שם הדף}}|1|3}}}}|יונה=19/{{אות למספר|{{#titleparts:{{שם הדף}}|1|3}}}}|מיכה=20/{{#חשב תנאי:{{אות למספר|{{#titleparts:{{שם הדף}}|1|3}}}} < 5|{{אות למספר|{{#titleparts:{{שם הדף}}|1|3}}}}|{{אות למספר|{{#titleparts:{{שם הדף}}|1|3}}}}/1/mg/106}}
|נחום=21/{{אות למספר|{{#titleparts:{{שם הדף}}|1|3}}}}/1/mg/106|חבקוק=22/{{אות למספר|{{#titleparts:{{שם הדף}}|1|3}}}}/1/mg/106|צפניה=23/{{אות למספר|{{#titleparts:{{שם הדף}}|1|3}}}}/1/mg/106|חגי=24/{{אות למספר|{{#titleparts:{{שם הדף}}|1|3}}}}|זכריה=25/{{#חשב תנאי:{{אות למספר|{{#titleparts:{{שם הדף}}|1|3}}}} < 9|{{אות למספר|{{#titleparts:{{שם הדף}}|1|3}}}}|{{אות למספר|{{#titleparts:{{שם הדף}}|1|3}}}}/1/mg/106}}|מלאכי=26/{{אות למספר|{{#titleparts:{{שם הדף}}|1|3}}}}/1/mg/106|תהילים=27/{{#חשב תנאי:{{אות למספר|{{#titleparts:{{שם הדף}}|1|3}}}} < 15|{{אות למספר|{{#titleparts:{{שם הדף}}|1|3}}}}/1/mg/106|{{#חשב תנאי:{{אות למספר|{{#titleparts:{{שם הדף}}|1|3}}}} > 24|{{אות למספר|{{#titleparts:{{שם הדף}}|1|3}}}}/1/mg/106|{{אות למספר|{{#titleparts:{{שם הדף}}|1|3}}}}}}}}|משלי=28/{{אות למספר|{{#titleparts:{{שם הדף}}|1|3}}}}/1/mg/106|איוב=29/{{אות למספר|{{#titleparts:{{שם הדף}}|1|3}}}}/1/mg/106|שיר השירים=30/{{#חשב תנאי:{{אות למספר|{{#titleparts:{{שם הדף}}|1|3}}}} > 3|{{אות למספר|{{#titleparts:{{שם הדף}}|1|3}}}}|{{אות למספר|{{#titleparts:{{שם הדף}}|1|3}}}}/1/mg/106}}|רות=31/{{אות למספר|{{#titleparts:{{שם הדף}}|1|3}}}}/1/mg/106|איכה=32/{{אות למספר|{{#titleparts:{{שם הדף}}|1|3}}}}|קהלת=33/{{אות למספר|{{#titleparts:{{שם הדף}}|1|3}}}}|אסתר=34/{{אות למספר|{{#titleparts:{{שם הדף}}|1|3}}}}|דניאל=35/{{אות למספר|{{#titleparts:{{שם הדף}}|1|3}}}}|עזרא=36/{{אות למספר|{{#titleparts:{{שם הדף}}|1|3}}}}|נחמיה=37/{{אות למספר|{{#titleparts:{{שם הדף}}|1|3}}}}|דברי הימים א=38/{{אות למספר|{{#titleparts:{{שם הדף}}|1|3}}}}/1/mg/106|דברי הימים ב=39/{{אות למספר|{{#titleparts:{{שם הדף}}|1|3}}}}/1/mg/106|שגיאה}}|פרק זה עם מפרשים ואפשרויות רבות במהדורה הדיגיטלית של 'תנ"ך הכתר' (כולל צילום באיכות גבוהה של כתר ארם צובא בפרקים שבהם הוא זמין)]]</includeonly>
+
|נחום=21/{{אות למספר|{{#titleparts:{{שם הדף}}|1|3}}}}/1/mg/106|חבקוק=22/{{אות למספר|{{#titleparts:{{שם הדף}}|1|3}}}}/1/mg/106|צפניה=23/{{אות למספר|{{#titleparts:{{שם הדף}}|1|3}}}}/1/mg/106|חגי=24/{{אות למספר|{{#titleparts:{{שם הדף}}|1|3}}}}|זכריה=25/{{#חשב תנאי:{{אות למספר|{{#titleparts:{{שם הדף}}|1|3}}}} < 9|{{אות למספר|{{#titleparts:{{שם הדף}}|1|3}}}}|{{אות למספר|{{#titleparts:{{שם הדף}}|1|3}}}}/1/mg/106}}|מלאכי=26/{{אות למספר|{{#titleparts:{{שם הדף}}|1|3}}}}/1/mg/106|תהילים=27/{{#חשב תנאי:{{אות למספר|{{#titleparts:{{שם הדף}}|1|3}}}} < 15|{{אות למספר|{{#titleparts:{{שם הדף}}|1|3}}}}/1/mg/106|{{#חשב תנאי:{{אות למספר|{{#titleparts:{{שם הדף}}|1|3}}}} > 24|{{אות למספר|{{#titleparts:{{שם הדף}}|1|3}}}}/1/mg/106|{{אות למספר|{{#titleparts:{{שם הדף}}|1|3}}}}}}}}|משלי=28/{{אות למספר|{{#titleparts:{{שם הדף}}|1|3}}}}/1/mg/106|איוב=29/{{אות למספר|{{#titleparts:{{שם הדף}}|1|3}}}}/1/mg/106|שיר השירים=30/{{#חשב תנאי:{{אות למספר|{{#titleparts:{{שם הדף}}|1|3}}}} > 3|{{אות למספר|{{#titleparts:{{שם הדף}}|1|3}}}}|{{אות למספר|{{#titleparts:{{שם הדף}}|1|3}}}}/1/mg/106}}|רות=31/{{אות למספר|{{#titleparts:{{שם הדף}}|1|3}}}}/1/mg/106|איכה=32/{{אות למספר|{{#titleparts:{{שם הדף}}|1|3}}}}|קהלת=33/{{אות למספר|{{#titleparts:{{שם הדף}}|1|3}}}}|אסתר=34/{{אות למספר|{{#titleparts:{{שם הדף}}|1|3}}}}|דניאל=35/{{אות למספר|{{#titleparts:{{שם הדף}}|1|3}}}}|עזרא=36/{{אות למספר|{{#titleparts:{{שם הדף}}|1|3}}}}|נחמיה=37/{{אות למספר|{{#titleparts:{{שם הדף}}|1|3}}}}|דברי הימים א=38/{{אות למספר|{{#titleparts:{{שם הדף}}|1|3}}}}/1/mg/106|דברי הימים ב=39/{{אות למספר|{{#titleparts:{{שם הדף}}|1|3}}}}/1/mg/106|שגיאה}}|פרק זה עם מפרשים ואפשרויות רבות במהדורה הדיגיטלית של 'תנ"ך הכתר' (כולל צילום באיכות גבוהה של כתר ארם צובא בפרקים שבהם הוא זמין)]]</includeonly><noinclude>[[קטגוריה:תבניות המקשרות לאתרים חיצוניים]]</noinclude>

Latest revision as of 14:25, 29 January 2021