תבנית:היררכיה בבלי

Revision as of 21:20, 27 June 2021 by מהדורה קמא (talk | contribs) (שוחזר מעריכות של מהדורה קמא (שיחה) לעריכה האחרונה של מערכת)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)

ליצירת ניווט היררכי בדפים במבנה ידוע מראש של 4 סקטורים שהשניים האחרונים הם פרט של דף ועמוד, התבנית מתחשבת גם בדפים ראשיים בני שני סקטורים. בנוסף מאפשרת התבנית ניווט לדף הקודם ולדף הבא