תבנית:גופן

Revision as of 17:21, 28 May 2020 by מערכת (talk | contribs) (הגופן לא זמין)


דוגמה:

{{גופן|5|סתם|גופן סתם}}

תוצאה: גופן סתם

גופנים אפשריים
אריאל דוד נרקיסים ורלה סתם סתם1 יד יד1 יד2 וילנא רשי חיים פרנקריהל דרוגולין