תבנית:גופן

From אוצר הספרים היהודי השיתופי
Revision as of 22:07, 10 March 2019 by Men770 (talk | contribs)
Jump to navigation Jump to search


דוגמה:

{{גופן|5|סתם|גופן סתם}}

תוצאה: גופן סתם

גופנים אפשריים
אריאל דוד נרקיסים ורלה סתם סתם1 טולדו יד יד1 יד2 וילנא רשי חיים פרנקריהל דרוגולין