תבנית:בוצע

From אוצר הספרים היהודי השיתופי
Jump to navigation Jump to search
The printable version is no longer supported and may have rendering errors. Please update your browser bookmarks and please use the default browser print function instead.

בוצע בוצע

אופן השימוש

{{בוצע}} ‏←‏ בוצע בוצע

ראו גם