שערי תשובה/ג/ר: Difference between revisions

From אוצר הספרים היהודי השיתופי
Jump to navigation Jump to search
m (קישורים פנימיים)
 
Line 1: Line 1:
<noinclude>{{ניווט כללי עליון}}</noinclude>
<noinclude>{{ניווט כללי עליון}}</noinclude>
ר) '''וזה דבר כת מספרי לשון הרע'''.<br>
ר) '''וזה דבר כת מספרי לשון הרע.'''


אמרו רבותינו ז"ל (ערכין טו ב) כל המספר לשון הרע כאילו כופר בעיקר, שנאמר (תהלים יב ה) אשר אמרו ללשוננו נגביר שפתינו אתנו מי אדון לנו, ועל כן חשבוהו כאילו כפר בעיקר כי הוא מסבב וגורם נזק גדול ורעה רבה לחביריו בהבאישו את ריחם בעיני העם או בשאר דרכי הפסד, ולא יתכן אשר יכין אדם לחבירו כלי משחית ונזק מר ממות מבלי שיועיל לעצמו בזה תועלת וריוח ממון בלתי אם לכד יצרו את נפשו ופרק עול שמים מעליו ונתק המוסרות, כמו שנאמר במזמור בבוא הזיפים ייאמרו לשאול וגו' (תהלים נד) כי זדים קמו עלי וגו' לא שמו אלהים לנגדם, ופירשו רז"ל ולא שמו אלהים לנגדם כי נתכוונו שיברך אותם שאול כמו שאמר להם (שמואל-א כג כא) ברוכים אתם לה' כי חמלתם עלי, ולא שמו אלהים לנגדם שכתוב בתורתו (דברים כז כד) ארור מכה רעהו בסתר, ונאמר (קהלת י יא) ואין יתרון לבעל הלשון, ונאמר על דואג (תהלים נב ד) הוות תחשוב לשונך וגו' אהבת רע מטוב שקר מדבר צדק סלה, ופירשו במדרש תהלים מה יתרון לך ומה בצע כי ספרת לשון הרע הלא לממון לא היית אתה צריך אך עשרת כמו שנאמר עליו (שמואל-א כא ח) אביר הרועים אשר לשאול, אין זה כי אם אהבת את הרע מן הטוב ושקר מדבר צדק כי פרקת עולו, ונאמר (משלי ו ל) לא יבוזו לגנב כי יגנוב וגו', ונאמר אחריו (שם פסוק לב) נואף אשה חסר לב וגו', ר"ל כי הוא רע מן הגנב שהוא צריך למלא נפשו כי ירעב, ואמרו רז"ל כי בעל לשון הרע משניהם רע, כי יחטא חטאה גדולה בלי הנאה, כמו שנאמר (תהלים קכ ג) מה יתן לך ומה יוסיף לך לשון רמיה.
אמרו רבותינו ז"ל {{ממ|[[בבלי/ערכין/טו/ב|ערכין טו:]]}} כל המספר לשון הרע כאילו כופר בעיקר, שנאמר {{ממ|[[תנ"ך/תהלים/יב#ה|תהלים יב ה]]}} אשר אמרו ללשוננו נגביר שפתינו אתנו מי אדון לנו, ועל כן חשבוהו כאילו כפר בעיקר כי הוא מסבב וגורם נזק גדול ורעה רבה לחביריו בהבאישו את ריחם בעיני העם או בשאר דרכי הפסד, ולא יתכן אשר יכין אדם לחבירו כלי משחית ונזק מר ממות מבלי שיועיל לעצמו בזה תועלת וריוח ממון בלתי אם לכד יצרו את נפשו ופרק עול שמים מעליו ונתק המוסרות, כמו שנאמר במזמור בבוא הזיפים ייאמרו לשאול וגו' {{ממ|[[תנ"ך/תהלים/נד|תהלים נד]]}} כי זדים קמו עלי וגו' לא שמו אלהים לנגדם, ופירשו רז"ל ולא שמו אלהים לנגדם כי נתכוונו שיברך אותם שאול, כמו שאמר להם {{ממ|[[תנ"ך/שמואל א/כג#כא|שמואל-א כג כא]]}} ברוכים אתם לה' כי חמלתם עלי, ולא שמו אלהים לנגדם שכתוב בתורתו {{ממ|[[תנ"ך/דברים/כז#כד|דברים כז כד]]}} ארור מכה רעהו בסתר, ונאמר {{ממ|[[תנ"ך/קהלת/י#יא|קהלת י יא]]}} ואין יתרון לבעל הלשון, ונאמר על דואג {{ממ|[[תנ"ך/תהלים/נב#ד|תהלים נב ד]]}} הוות תחשוב לשונך וגו' אהבת רע מטוב שקר מדבר צדק סלה, ופירשו במדרש תהלים מה יתרון לך ומה בצע כי ספרת לשון הרע הלא לממון לא היית אתה צריך אך עשרת כמו שנאמר עליו {{ממ|[[תנ"ך/שמואל א/כא#ח|שמואל-א כא ח]]}} אביר הרועים אשר לשאול, אין זה כי אם אהבת את הרע מן הטוב ושקר מדבר צדק כי פרקת עולו, ונאמר {{ממ|[[תנ"ך/משלי/ו#ל|משלי ו ל]]}} לא יבוזו לגנב כי יגנוב וגו', ונאמר אחריו {{ממ|[[תנ"ך/משלי/ו#לב|שם פסוק לב]]}} נואף אשה חסר לב וגו', ר"ל כי הוא רע מן הגנב שהוא צריך למלא נפשו כי ירעב, ואמרו רז"ל כי בעל לשון הרע משניהם רע, כי יחטא חטאה גדולה בלי הנאה, כמו שנאמר {{ממ|[[תנ"ך/תהלים/קכ#ג|תהלים קכ ג]]}} מה יתן לך ומה יוסיף לך לשון רמיה.
<noinclude>{{שולי הגליון}}{{ניווט כללי תחתון}}</noinclude>
<noinclude>{{שולי הגליון}}{{ניווט כללי תחתון}}</noinclude>

Latest revision as of 00:59, 25 January 2023

< הקודם · הבא >
מעבר לתחתית הדף


דפים מקושרים

שערי תשובה TriangleArrow-Left.png ג TriangleArrow-Left.png ר

ר) וזה דבר כת מספרי לשון הרע.

אמרו רבותינו ז"ל (ערכין טו:) כל המספר לשון הרע כאילו כופר בעיקר, שנאמר (תהלים יב ה) אשר אמרו ללשוננו נגביר שפתינו אתנו מי אדון לנו, ועל כן חשבוהו כאילו כפר בעיקר כי הוא מסבב וגורם נזק גדול ורעה רבה לחביריו בהבאישו את ריחם בעיני העם או בשאר דרכי הפסד, ולא יתכן אשר יכין אדם לחבירו כלי משחית ונזק מר ממות מבלי שיועיל לעצמו בזה תועלת וריוח ממון בלתי אם לכד יצרו את נפשו ופרק עול שמים מעליו ונתק המוסרות, כמו שנאמר במזמור בבוא הזיפים ייאמרו לשאול וגו' (תהלים נד) כי זדים קמו עלי וגו' לא שמו אלהים לנגדם, ופירשו רז"ל ולא שמו אלהים לנגדם כי נתכוונו שיברך אותם שאול, כמו שאמר להם (שמואל-א כג כא) ברוכים אתם לה' כי חמלתם עלי, ולא שמו אלהים לנגדם שכתוב בתורתו (דברים כז כד) ארור מכה רעהו בסתר, ונאמר (קהלת י יא) ואין יתרון לבעל הלשון, ונאמר על דואג (תהלים נב ד) הוות תחשוב לשונך וגו' אהבת רע מטוב שקר מדבר צדק סלה, ופירשו במדרש תהלים מה יתרון לך ומה בצע כי ספרת לשון הרע הלא לממון לא היית אתה צריך אך עשרת כמו שנאמר עליו (שמואל-א כא ח) אביר הרועים אשר לשאול, אין זה כי אם אהבת את הרע מן הטוב ושקר מדבר צדק כי פרקת עולו, ונאמר (משלי ו ל) לא יבוזו לגנב כי יגנוב וגו', ונאמר אחריו (שם פסוק לב) נואף אשה חסר לב וגו', ר"ל כי הוא רע מן הגנב שהוא צריך למלא נפשו כי ירעב, ואמרו רז"ל כי בעל לשון הרע משניהם רע, כי יחטא חטאה גדולה בלי הנאה, כמו שנאמר (תהלים קכ ג) מה יתן לך ומה יוסיף לך לשון רמיה.שולי הגליון


< הקודם · הבא >
מעבר לתחילת הדף