Difference between revisions of "שערי תשובה/ג/רד"

From אוצר הספרים היהודי השיתופי
Jump to navigation Jump to search
m (קישורים פנימיים)
 
Line 1: Line 1:
 
<noinclude>{{ניווט כללי עליון}}</noinclude>
 
<noinclude>{{ניווט כללי עליון}}</noinclude>
רד) '''והשני''' כי בעל הלשון תשובתו קשה אחרי אשר למד לשונו דבר שקר ופיו שלח ברעה, מרוב ההרגל איננו שליט ברוחו וכאילו לשונו גורם המחשבה, כענין שנאמר (תהלים נב ד) הוות תחשוב לשונך, ונאמר (קהלת י יב) ושפתות כסיל תבלענו, ונאמר (משלי יח ז) פי כסיל מחיתה לו, מחיתה לשון יראה ומגור, ור"ל כי הכסיל יירא ויגור מזעם לשונו פן יוקש בו כאשר יירא מאויבו כי אין שפתיו ברשותו.
+
רד) '''והשני''' כי בעל הלשון תשובתו קשה אחרי אשר למד לשונו דבר שקר ופיו שלח ברעה, מרוב ההרגל איננו שליט ברוחו וכאילו לשונו גורם המחשבה, כענין שנאמר {{ממ|[[תנ"ך/תהלים/נב#ד|תהלים נב ד]]}} הוות תחשוב לשונך, ונאמר {{ממ|[[תנ"ך/קהלת/י#יא|קהלת י יב]]}} ושפתות כסיל תבלענו, ונאמר {{ממ|[[תנ"ך/משלי/יח#ז|משלי יח ז]]}} פי כסיל מחיתה לו, מחיתה לשון יראה ומגור, ור"ל כי הכסיל יירא ויגור מזעם לשונו פן יוקש בו כאשר יירא מאויבו כי אין שפתיו ברשותו.
 
<noinclude>{{שולי הגליון}}{{ניווט כללי תחתון}}</noinclude>
 
<noinclude>{{שולי הגליון}}{{ניווט כללי תחתון}}</noinclude>

Latest revision as of 01:04, 25 January 2023

שערי תשובה TriangleArrow-Left.png ג TriangleArrow-Left.png רד

רד) והשני כי בעל הלשון תשובתו קשה אחרי אשר למד לשונו דבר שקר ופיו שלח ברעה, מרוב ההרגל איננו שליט ברוחו וכאילו לשונו גורם המחשבה, כענין שנאמר (תהלים נב ד) הוות תחשוב לשונך, ונאמר (קהלת י יב) ושפתות כסיל תבלענו, ונאמר (משלי יח ז) פי כסיל מחיתה לו, מחיתה לשון יראה ומגור, ור"ל כי הכסיל יירא ויגור מזעם לשונו פן יוקש בו כאשר יירא מאויבו כי אין שפתיו ברשותו.שולי הגליון


< הקודם · הבא >
מעבר לתחילת הדף