Difference between revisions of "שערי תשובה/ג/רב"

From אוצר הספרים היהודי השיתופי
Jump to navigation Jump to search
m (קישורים פנימיים)
 
Line 1: Line 1:
 
<noinclude>{{ניווט כללי עליון}}</noinclude>
 
<noinclude>{{ניווט כללי עליון}}</noinclude>
רב) והנה אנו צריכין לפרש לך היאך יתכן כי יהיה עון לשון הרע יותר על השלש האלה, הלוא על כל אחת מהן אמרו רבותינו ז"ל (סנהדרין עד א) יהרג אדם ואל יעבור עליהן, ואמרו חמורה עבודה זרה שכל המודה בה ככופר בכל התורה, ואמרו (חולין ה א) כי המומר לעבודה זרה מומר לכל התורה כולה, וכאשר תשים לבך למאמרם ז"ל תמצא לו כמה שרשים וכמה פנים.
+
רב) והנה אנו צריכין לפרש לך היאך יתכן כי יהיה עון לשון הרע יותר על השלש האלה, הלוא על כל אחת מהן אמרו רבותינו ז"ל {{ממ|[[בבלי/סנהדרין/עד/א|סנהדרין עד.]]}} יהרג אדם ואל יעבור עליהן, ואמרו חמורה עבודה זרה שכל המודה בה ככופר בכל התורה, ואמרו {{ממ|[[בבלי/חולין/ה/א|חולין ה.]]}} כי המומר לעבודה זרה מומר לכל התורה כולה, וכאשר תשים לבך למאמרם ז"ל תמצא לו כמה שרשים וכמה פנים.
 
<noinclude>{{שולי הגליון}}{{ניווט כללי תחתון}}</noinclude>
 
<noinclude>{{שולי הגליון}}{{ניווט כללי תחתון}}</noinclude>

Latest revision as of 01:03, 25 January 2023

שערי תשובה TriangleArrow-Left.png ג TriangleArrow-Left.png רב

רב) והנה אנו צריכין לפרש לך היאך יתכן כי יהיה עון לשון הרע יותר על השלש האלה, הלוא על כל אחת מהן אמרו רבותינו ז"ל (סנהדרין עד.) יהרג אדם ואל יעבור עליהן, ואמרו חמורה עבודה זרה שכל המודה בה ככופר בכל התורה, ואמרו (חולין ה.) כי המומר לעבודה זרה מומר לכל התורה כולה, וכאשר תשים לבך למאמרם ז"ל תמצא לו כמה שרשים וכמה פנים.שולי הגליון


< הקודם · הבא >
מעבר לתחילת הדף