Difference between revisions of "שערי תשובה/ג/קצח"

From אוצר הספרים היהודי השיתופי
Jump to navigation Jump to search
m (קישורים פנימיים)
 
Line 1: Line 1:
 
<noinclude>{{ניווט כללי עליון}}</noinclude>
 
<noinclude>{{ניווט כללי עליון}}</noinclude>
קצח) וזה אחד מן הדברים אשר יתחייב האדם לעזוב בעבורם חברת הרשע כי יענש בשמעו דבריהם הרעים וילאה לענותם, וזה הדבר מפורש בדברי שלמה שנאמר (משלי כד א) אל תקנא באנשי רעה ואל תתאו להיות אתם כי שוד יהגה לבם ועמל שפתיהם תדברנה, ר"ל כי תשא עון בחטאתם כי תשמע דבריהם הרעים תמיד ותהיה כמחריש.
+
קצח) וזה אחד מן הדברים אשר יתחייב האדם לעזוב בעבורם חברת הרשע כי יענש בשמעו דבריהם הרעים וילאה לענותם, וזה הדבר מפורש בדברי שלמה שנאמר {{ממ|[[תנ"ך/משלי/כד#א|משלי כד א]]}} אל תקנא באנשי רעה ואל תתאו להיות אתם כי שוד יהגה לבם ועמל שפתיהם תדברנה, ר"ל כי תשא עון בחטאתם כי תשמע דבריהם הרעים תמיד ותהיה כמחריש.
 
<noinclude>{{שולי הגליון}}{{ניווט כללי תחתון}}</noinclude>
 
<noinclude>{{שולי הגליון}}{{ניווט כללי תחתון}}</noinclude>

Latest revision as of 00:52, 25 January 2023

שערי תשובה TriangleArrow-Left.png ג TriangleArrow-Left.png קצח

קצח) וזה אחד מן הדברים אשר יתחייב האדם לעזוב בעבורם חברת הרשע כי יענש בשמעו דבריהם הרעים וילאה לענותם, וזה הדבר מפורש בדברי שלמה שנאמר (משלי כד א) אל תקנא באנשי רעה ואל תתאו להיות אתם כי שוד יהגה לבם ועמל שפתיהם תדברנה, ר"ל כי תשא עון בחטאתם כי תשמע דבריהם הרעים תמיד ותהיה כמחריש.שולי הגליון


< הקודם · הבא >
מעבר לתחילת הדף