שערי תשובה/א/לא

From אוצר הספרים היהודי השיתופי
Revision as of 00:24, 29 August 2022 by עכ"פ (talk | contribs) (→‎top)
Jump to navigation Jump to search

< הקודם · הבא >
מעבר לתחתית הדף


דפים מקושרים

שערי תשובה TriangleArrow-Left.png א TriangleArrow-Left.png לא

לא) והנה התאוה הנתונה בלב אדם שורש כל הפעולות, לכן אם יתקן התאוה תחת אשר כל האברים ישרתוה ימשכם אחרי השכל וילוו עליו וישרתוהו יכשרו כל הפעלים שנאמר (משלי כא ח) וזך ישר פעלו ונאמר (שם יג יט) תאוה נהיה תערב לנפש נהיה כמו נשברת מלשון נהייתי ונחליתי (דניאל ח כז), אמר כי כאשר ישבר אדם תאותו גם בדברים המותרים בזה תצליח הנפש והמדה הזאת תערב לה כי ירים השכל ידו וגב,ר ותועבת כסילים סור מרע הכסילים אשר אינם שוברים תאותם ורודפים תמיד תענוגות בני אדם כי תפגע תאותם בדרך חטא וכל דבר רע לא יסורו ממנו, ונקראו כסילים על רדיפת התענוגים כמו שנאמר (משלי כא ח) וכסיל אדם יבלענו, ונאמר (ישעיה ה יא) הוי משכימי בבקר שכר ירדופו וגו' והיה כנור ונבל וגו' ואל פועל ה' לא יביטו וגו' ונאמר (משלי יג כה) ובטן רשעים תחסר, ונאמר (מלאכי ב ג) וזריתי פרש על פניכם פרש חגיכם ואמרו רז"ל אלו בני אדם שכל ימיהם כחגים ונאמר (משלי יח א) לתאוה יבקש נפרד בכל תושיה יתגלע פי' מי שמבקש ללכת אחר תאותו ורצונו נפרד מכל חבר ועמית כי ירחקו ממנו אוהב וריע כי תאות בני אדם ומדותם חלוקות, אין רצונו של זה כרצונו של זה, אכן אם ילך בדרך השכל אז יתחברו לו החברים ויהיו אוהביו רבים, ואמרו במוסר מי שהוא רוצה את מדותיו רבו הקופצים עליו, ויש לפרש על הענין הזה בעצמו לתאוה יבקש נפרד איש נפרד מכל אח וחבר לתאוה הוא מבקש, ובעבור שמבקש ללכת אחר רצונו למען זאת מרעהו רחקו ממנו כענין ודל מרעהו יפרד (משלי יט ד), בכל תושיה יתגלע ההולך אחר תאותו לא בדבר אחד יחטא בלבד אך בכל זאת שבתורה יתגלע כי יעבור על כולנה מלשון (שם ב ג) וכל אויל יתגלע.שולי הגליון


< הקודם · הבא >
מעבר לתחילת הדף