שיחה:רש"י/פסחים/נא/ב

Active discussions

רש"י ד"ה כדיEdit

ראוי.
מדוע לא פירש כן לעיל בע"א?דב״ש (שיחה) 03:12, 12 בינואר 2021 (IST)

רד"ה שאיןEdit

ונראה בעיני דטעמא משום דכרוב אינו כלה לחיה כל ימות החורף, ע"כ. צ"ע מה בכך שלא כלה כל ימות החורף הרי לסוף ימות החורף כלה ואם כן יהיה אז זמן ביעורו מאי שנא מהמבואר להלן (נג.) ענבים עד הפסח זיתים עד העצרת וכו'. ש"ס יידן (שיחה) 10:33, 17 בינואר 2021 (IST)

Return to "רש"י/פסחים/נא/ב" page.