שיחה:רש"י/ברכות/ג/א

Active discussions

ד"ה קשיא דרבי מאירEdit

והוא שעור מאוחר משל כהןEdit

רש"י לא פירש המקור לכך, ועיין בתוספות (ד"ה קשיא דרבי מאיר)], אך ברש"י משמע שאף בלא דבריהם אתי שפיר, וצ"ב. ש"ס יידן (שיחה) 14:44, 30 בדצמבר 2019 (UTC)

Return to "רש"י/ברכות/ג/א" page.