שיחה:רמב"ם/איסורי ביאה/יז

From אוצר הספרים היהודי השיתופי
Revision as of 23:11, 21 July 2021 by מערכת (talk | contribs) (יצירת דף עם התוכן "==הערה== על קושיית הראב"ד בהשגות כאן: אלא שאני מוצא וישא לו יהוידע נשים שתים ויולד בנים ובנ...")
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to navigation Jump to search

הערה

על קושיית הראב"ד בהשגות כאן: אלא שאני מוצא וישא לו יהוידע נשים שתים ויולד בנים ובנות עכ"ל. ובמגיד משנה: ואפשר שיהוידע נשא זו אחר מיתת זו או גרושיה או שהיו לו קודם שנתמנה להיות כ"ג ולדעת הר"א ז"ל בכל ערב יו"כ היה מגרש אחת מהן. ע"כ. עי' מהר"צ חיות (יבמות נט.) שכתב ששמע בשם מהר"ז מווילנא דכל עיקר ההערה מדברי הימים ליתא, כי פירוש המקרא שם מבואר דיהוידע השיא ליואש שתי נשים, ויואש לא היה כהן כלל. ע"ש. (ייש"כ לדף היומי זאגער על ההפניה לשם. כשייכתב הדף כאן כדאי וראוי לקבעו על הגליון למען הכלל והפרט). האוצר בהרצה. "ברוך אשר יקים את דברי התורה הזאת". מערכת (שיחה) 23:11, 21 ביולי 2021 (IDT)