Difference between revisions of "שיחה:פורטל:חג הסוכות"

From אוצר הספרים היהודי השיתופי
Jump to: navigation, search
(כותרת)
(איגלו כשר לסוכה?)
(One intermediate revision by the same user not shown)
Line 1: Line 1:
==כותרת==
+
==איגלו כשר לסוכה?==
  
שאלה:מה הדין בעושה סוכתו מבית העשוי שלג הנקרא אגלו [בגוונא דנכנסים לתוכו הגשמים ומחזיק לז']
+
שאלה: מה הדין בעושה סוכתו מבית העשוי שלג הנקרא אגלו [בגוונא דנכנסים לתוכו הגשמים ומחזיק לז'] ואף דאינו מקבל טומאה י"ל אי חשיב גדו"ק, ובשו"ת גנת ורדים כתב דאינו חוצץ בנמצא על סכך כשר, ועי' במרדכי חולין פ"ו דכתב דשלג כשר לכיסוי הדם ובב"י {{ממ|[[בית יוסף/יורה דעה/כח|יו"ד סי' כח]]}} נחלק.
ואף דאינו מקבל טומאה י"ל אי חשיב גדו"ק,ובשו"ת גו"ר כתב דאינו חוצץ בנמצא על סכך כשר,ועי' במרדכי חולין פ"ו דכתב דשלג כשר לכיסוי הדם ובב"י (יו"ד סי' כח) נחלק.
 
  
וצ"ע מגמ' תענית ט: וסוכה יא: דמבואר דהוי גדו"ק,ואפשר דפסקינן כר"י דר"א שמותי,אך בר' בחיי (עקב יא יז) מפרש דמר אמר חד ומר אמר חד ולא פליגי ובמהרש"א כתב דר"י מוסיף אדר"א וא"כ צ"ע.
+
וצ"ע מגמ' [[בבלי/תענית/ט/ב|תענית ט:]] ו[[בבלי/סוכה/יא/ב|סוכה יא:]] דמבואר דהוי גדו"ק, ואפשר דפסקינן כר"י דר"א שמותי, אך בר' בחיי {{ממ|[[רבנו בחיי/דברים/יא#יז|עקב יא יז]]}} מפרש דמר אמר חד ומר אמר חד ולא פליגי ובמהרש"א כתב דר"י מוסיף אדר"א וא"כ צ"ע. {{אלמ}}
 +
 
 +
:הוספתי כותרת וקישורים פנימיים ופתחתי ר"ת (איפה הגנת ורדים?). שאלה מעניינת. [[משתמש:אברהם ברוכוביץ|אברהם ברוכוביץ]] ([[שיחת משתמש:אברהם ברוכוביץ|שיחה]]) 12:10, 11 באוקטובר 2019 (UTC)

Revision as of 12:10, 11 October 2019

איגלו כשר לסוכה?

שאלה: מה הדין בעושה סוכתו מבית העשוי שלג הנקרא אגלו [בגוונא דנכנסים לתוכו הגשמים ומחזיק לז'] ואף דאינו מקבל טומאה י"ל אי חשיב גדו"ק, ובשו"ת גנת ורדים כתב דאינו חוצץ בנמצא על סכך כשר, ועי' במרדכי חולין פ"ו דכתב דשלג כשר לכיסוי הדם ובב"י (יו"ד סי' כח) נחלק.

וצ"ע מגמ' תענית ט: וסוכה יא: דמבואר דהוי גדו"ק, ואפשר דפסקינן כר"י דר"א שמותי, אך בר' בחיי (עקב יא יז) מפרש דמר אמר חד ומר אמר חד ולא פליגי ובמהרש"א כתב דר"י מוסיף אדר"א וא"כ צ"ע. -- הודעה זו הושארה על ידי אנונימי

הוספתי כותרת וקישורים פנימיים ופתחתי ר"ת (איפה הגנת ורדים?). שאלה מעניינת. אברהם ברוכוביץ (שיחה) 12:10, 11 באוקטובר 2019 (UTC)